Een dag op de topsportschool in Wilrijk

(De nieuwe topsportschool in Wilrijk werd begin dit schooljaar in gebruik genomen. De omliggende terreinen worden nu opgeknapt. Foto: King Chan)

De Vlaamse Basketballiga wil jonge, talentvolle basketballers de kans geven om studies in het secundair onderwijs en topsport optimaal te combineren. 2016 was een belangrijk jaar door de ingebruikname van het gloednieuw topsportcomplex in Wilrijk. Daar kunnen we vanaf nu lessen en trainingen in hetzelfde gebouw laten plaatsvinden. Veel leerlingen in de tweede en derde graad verblijven op internaat om de school- en trainingsprogramma's vlot te combineren.

Nationale ploeg

Het doel van de topsportscholen is om de doorstroming naar de nationale selecties te bevorderen met als ultieme einddoel ze te kweken tot toekomstig Belgian Lion of Cat. Dit alles gebeurt onder leiding van een team van gediplomeerde en talentvolle coaches die doorheen de jaren hun strepen reeds verdiend hebben.

Olivier Foucart is de toptrainer bij de jongens, Arvid Diels bij de meisjes. Zij worden bijgestaan door gekende namen in het basketbalwereldje zoals Daphne Van Dessel, Anke De Mondt, Pieter Pas, Ly Hamadi, Philip Wolk, physical trainer Hannes Malfait en coach van de Middenschool in Brugge, Mario Lusyne. Het hele team staat in nauw contact met topsportcoördinator Sven Van Camp.

Internaat

Leerlingen van de eerste graad kunnen terecht in één van de twee middenscholen in Brugge of Wilrijk. Naast het gewone lessenrooster krijgen ze er nog een tiental uren basketbaltraining per week. Vanaf de tweede graad wordt alles gecentraliseerd in de gloednieuwe topsportschool in Wilrijk. Momenteel slapen de leerlingen nog op internaat elders in Antwerpen, maar ook daar komt in de toekomst verandering in met de bouwplannen voor een internaat naast het sportcomplex.

“WE WILLEN ELK INDIVIDUEEL TALENT NAAR EEN HOGER NIVEAU BRENGEN EN WERKEN DAARBIJ AAN HET BASKETBALTECHNISCH ASPECT, MAAR LEGGEN OOK EEN STERKE FOCUS OP HET FYSIEKE EN MENTALE KARAKTER VAN ONZE BASKETBALSPORT”

Wekelijks staan er voor jongeren vanaf de tweede graad een twintigtal uren basketbaltraining op het programma waar zowel technische, conditionele, tactische en zelfs mentale aspecten aan bod komen. De school staat in voor het vervoer tussen het internaat en het school- en sportcomplex voor de eerste graad. Vanaf de tweede graad verplaatsen leerlingen zich per fiets. Wanneer leerlingen geblesseerd zijn of extra hulp nodig hebben wordt hier ook in voorzien.

Afspraken met de club

We streven naar een goede samenwerking tussen VBL en de clubs. Op die manier zorgen we beide voor een optimale begeleiding van de leerling/topsporter. "Het grote voordeel hier in Wilrijk is het flexibele uurrooster", zegt topsportcoördinator Sven Van Camp. "Dat stelt onze leerlingen in staat om hun studies en het basketbal op een zo goed mogelijke manier te combineren.”

Het is niet de bedoeling om spelers weg te houden bij hun club. De topsporters spelen nog steeds hun wedstrijden met de eigen club en op vrijdagavond kunnen zij altijd meetrainen met het eigen team. Wanneer de speler op hoog niveau speelt en de club dat wenst, kunnen de spelers ook op andere dagen met hen meetrainen. In de 3e graad is het vaak al het geval dat spelers ’s avonds met hun eigen team trainen.

De grote voordelen van de topsportschool zijn volgens de directietandem Van Rooy en Van Malderen:

1. Alle leerlingen zijn topsporters

Directieteam: “Er zitten geen gewone leerlingen in de school. Basketballers zitten samen met andere topsporters die andere sporten beoefenen.”

“Een combinatie van topsporters met niet-topsporters zorgt soms voor wrevel. Topsporters moeten regelmatig naar het buitenland of krijgen een aangepast programma tijdens een drukke sportperiode. Op die aangepaste regeling gebeurt het al eens dat ‘gewone’ leerlingen zich benadeeld voelen. Leerlingen die zelf aan topsport doen begrijpen de situatie wel, omdat ze meestal zelf al in dezelfde situatie zijn gekomen.”

2. Alles is gecentraliseerd in de topsportschool

Directieteam: “In de huidige topsportschool is alles aanwezig om een hele dag te verblijven. De sportzaal, fitnessruimte, kleedkamers, douches, klaslokalen, refter, ontspanningsruimte, lockers, … zijn allemaal aanwezig onder hetzelfde dak. Ook de kinesist bevindt zich op hetzelfde domein. Op die manier wordt er ook onnodig tijdverlies vermeden door verplaatsingen.”

3. Leerkrachten zijn topsport-minded

Directieteam: “De leerkrachten in de school zijn het gewoon om te werken met topsporters. Dat wil zeggen dat het voor hen vrij normaal is dat opeens een halve klas op buitenlandse stage vertrekt. Zij passen zich telkens aan naargelang de situatie en spreken met de ontbrekende leerlingen een aangepast programma af.”

4. Er wordt getraind op normale uren

Directieteam: “In andere (top)sportscholen is er in het lessenrooster geen plaats voor trainingen. Leerlingen moeten daarom buiten de schooluren trainen wat niet optimaal is. Hier wordt alles ingepland in het lessenrooster wat de rust van de jonge sporters ten goede komt.”

“De eerste graad traint elke dag van 10u tot 12u30. De tweede en derde graad starten de dag vaak met een training van 8u30 tot 10u30. Daarna volgen een 5-tal lesuren met na de lesuren vaak nog een tweede training afhankelijk van de periode van het seizoen.”

Hieronder krijg je een fotoverslag van hoe een dag er grotendeels uitziet op de topsportschool:

De jongens van de 2e en 3e graad starten de dag om 8u30 met een shooting onder het goedkeurende oog van
topsportcoach Olivier Foucart. Er worden allerlei variaties aan shotoefeningen gegeven: shot na dribbel, shot
na pas, step-back shot, shot na cross-over, shot na open step, ...

De meisjes van de 2e en 3e graad starten met een training onder leiding van physical coach Hannes Malfait. Er
staan onder andere evenwichtsoefeningen, oefeningen om het voetenwerk te verbeteren en coördinatie-
oefeningen op het programma.

Een uur later schakelt Malfait over naar de jongens. De physical coach geeft ook aan hen op maat van een
basketballer voorziene oefeningen. Vandaag gaat het vooral over balansoefeningen en voetenwerk.

De meisjes van de tweede graad trekken de fitnesszaal in. Coach Daphne Van Dessel leidt alles in goede banen.

De eerste training van de dag eindigt om 10u30, op sommige dagen trainen de leerlingen van de 2e en/of 3e
graad de hele voormiddag, afhankelijk van het programma. Daarna douchen de jongens en meisjes en maken
zich klaar voor nog een lesblok voor het middageten.

Ondertussen is coach Van Dessel overgeschakeld naar de leerlingen van de middenschool. Zij trainen iedere
dag op hetzelfde moment (10u tot 12u/12u30).

Vanaf 12u worden de leerlingen verwacht in de refter voor het middagmaal. Sommige spelers komen iets later
omdat ze nog moeten douchen na de training. De leslokalen, refter, kleedkamer met douches, sportzaal, ...
bevinden zich allemaal in hetzelfde gebouw waardoor hier niet veel tijd verloren wordt.

In de namiddag volgen de leerlingen van de 2e en 3e graad eerst meestal enkele lessen en starten ze vanaf
15u45 met de avondtrainingen tot 18u15. Nadien rijden ze met de fiets naar huis of het internaat waar ze
avondeten krijgen.

Sommige van de oudere leerlingen slapen momenteel in een zorghotel, omdat er te weinig
kamers in het internaat zijn. Er is voor hen wel telkens een opzichtster aanwezig waar ze met hun vragen terercht
kunnen.De 1e graad wordt na school of training opgehaald met busjes.

Sommige van de oudere leerlingen slapen momenteel in een zorghotel, omdat er te weinig kamers in het
internaat zijn. Er is voor hen wel telkens een opzichter aanwezig waar ze met hun vragen terercht kunnen.