De tafelofficial vervult een erg belangrijke functie binnen het basketbal. Zonder tafelofficials kunnen er geen wedstrijden doorgaan. De tafelofficial kan instaan voor de bediening van het scorebord, de 24-seconden klok of het digitaal wedstrijdformulier

Op deze pagina proberen we de voornaamste informatie voor tafelofficials te verzamelen.

Opleidingen

Tafelofficials worden in eerste plaats opgeleid door de club waarin ze actief zijn. Daarnaast biedt Basketbal Vlaanderen een online tutorial aan voor beginnende tafelofficials. In deze tutorial wordt alle info in verband met het digitaal wedstrijdformulier en de bediening van de shotklok meegegeven.

Herbekijk hieronder de sessie over de taken van de aantekenaar (digitaal wedstrijdformulier, signalen van de scheidsrechter, ...).

 

Herbekijk hieronder de sessie over de taken van de tijdwaarnemer en de shotklokoperator (14/24").

 

Liever een fysieke opleiding organiseren? Stel je dan hier kandidaat voor de organisatie van een tafelofficial cursus.

Het Digitaal Wedstrijdformulier

Het Digitaal Wedstrijdformulier deed vorig seizoen al zijn intrede. Ben je nog niet helemaal mee of wil je graag je geheugen eens opfrissen? Klik hieronder voor alle info. 

Alles over het Digitaal Wedstrijdformulier

Handleiding voor Tafelofficials

Een (erg) uitgebreide handleiding voor de Tafelofficials kan je hieronder terugvinden. 

FIBA-Handleiding Tafelofficials

Signalisatie Referees

Via dit handig filmpje heb je een overzicht van alle signalen van de scheidsrechter.
In bovenstaande FIBA-handleiding voor tafelofficials staan alle pictogrammen met de nodige uitleg erbij.

14/24-seconden

In artikel 29.2 van de officiële spelregels staan alle regels m.b.t. 14/24 seconden mooi opgesomd.
Een samenvatting van de principes die gehanteerd worden, vind je hier.

Veelgestelde vragen

Tijdens de opleidingen werden heel wat vragen gesteld. We lijsten de meest voorkomende vragen met antwoorden hieronder op.

VEELGESTELDE VRAGEN