Het traject voor (ex-)topsporters

Voor (ex-)topsporters wordt om de 4 jaar een versnelde cursus van Initiator tot en met Trainer B georganiseerd. Hierdoor kunnen zij de diploma's Initiator, Instructeur B en Trainer B in een verkort proces behalen.

Hierbij heeft de deelnemer de keuze om:

 • de opleiding in versnelde vorm te volgen (Initiator-Instructeur B-Trainer B te behalen in 2 jaar)
 • de opleiding in vertraagde vorm te volgen (gespreid over meerdere jaren)

Terwijl de normale duur om de diploma's Initiator t.e.m. Trainer B te behalen 343u bedraagt, kan een ex-topsporter deze diploma's behalen in 255u. De opleiding Trainer A blijft identiek aan die van het normale traject.

  Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Totaal
(Ex-)Topsporter 58u 66u 71u 50u 245u
Trainer A 35u 129u 35u 100u 299u

Opmerking: Module 1 dient volledig via de Vlaamse Trainersschool gevolgd te worden. Het aanbod kunt u hier vinden. Dit kan zowel via lessen als via zelfstudie. Af en toe worden de algemene modules ook apart voor (ex-)topsporters sporttakoverschrijdend in dagonderwijs gegeven (zie formulier onderaan deze pagina).

Wanneer kom je in aanmerking als 'ex-topsporter'?

Een kandidaat voor dit traject moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Gedurende een periode van minimum 4 seizoenen een carrière hebben gehad op het hoogste niveau in een Belgische of buitenlandse competitie (N1 Heren, N1 Dames, eerste klasse buitenland)
 • En/of deelgenomen hebben aan nationale selecties bij seniors
 • Minimum 18 jaar oud (worden tijdens jaar van de cursus)

Bijkomende voorwaarden:

Als (ex-)topsporter binnen verkort en versneld opleidingsstramien trainer B:

 • coaching van een landelijke ploeg (niveau 1/2 bij jeugd), minimum U14 (tijdens initiator/instructeur B), minimum U16 (tijdens trainer B)
 • 2 opeenvolgende trainingsvoorbereidingen minimum U14 aanleveren voor start cursus.

In overleg met DSKO en federatie kunnen er individuele gevallen beoordeeld worden.

Hoe inschrijven?

Kandidaten kunnen zich eerst aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. De kandidaturen die goedgekeurd worden, zullen uitgenodigd worden op intakegesprek met de DSKO's. Op het intakegesprek legt de (ex-)topsporter een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) voor. Indien het intakegesprek positief beoordeeld wordt, zal de (ex-)topsporter kunnen inschrijven voor de cursus.

Het traject 'ex-topsporter' in detail:

  Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Totaal
Initiator 15u 9u 20u 10u 54u
Instructeur B 20,5u 17u 23u 15u 75,5u
Trainer B 22,5u 40u 28u 25u 115,5u
Trainer A 35u 129u 35u 100u 299u

PROGRAMMA

 • Najaar 2022 (september-december): Initiator
 • Voorjaar 2023 (november-april): Instructeur B
 • Zomer 2023: Algemeen gedeelte Trainer B behalen via Vlaamse Trainersschool
 • Najaar 2023 - voorjaar 2024 (oktober-april): Trainer B
 • Vervolgens kunnen de (ex-)topsporters aansluiten bij de Trainer A via de reguliere weg

Voor vragen of meer informatie: Emily.Lecompte@Basketbal.Vlaanderen

Heb je deelgenomen aan Nationale selecties?*

Welk(e) trainersdiploma('s) heb je reeds behaald?*

Heb je een LO-diploma?*