Sportouders en de sportclub

Ouders hebben een enorme invloed op de motivatie van hun kinderen. Daarom is het als club belangrijk ouders te betrekken in het hele clubgebeuren en met hen te communiceren. Hieronder zijn enkele tips terug te vinden voor sportclubs om gezonde dosis ouderbetrokkenheid te stimuleren en om ouders te begeleiden in het positief ondersteunen van hun kinderen.

Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de website www.sportouder.be.

GA NAAR:  Tips voor sportclubs | Tips voor ouders | Theoretische benadering

Tips voor sportclubs

Hoe kom je tot een optimale ouderbetrokkenheid?

 1. Organiseer minstens bij aanvang van het seizoen een infosessie waarop je de sportieve doelstellingen van de club toelicht: wat leren de kinderen op training, wat is de speelstijl, het wisselbeleid,… Ook de praktische afspraken en de omgangsregels binnen en buiten de lijnen dienen hier toegelicht.
 2. Zorg voor een aanspreekpunt binnen de club zodat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met eventuele vragen en suggesties.
 3. Betrek ouders in de evolutie van het kind door op regelmatige basis samen met de ouder de sportparticipatie van het kind te bespreken.
 4. Betrek ouders in randzaken: organiseer bijvoorbeeld een ouderraad en geef die mee inspraak in het extra-sportieve beleid van je club.
   

Tips voor ouders

Hoe je kind positief ondersteunen?

Vóór de wedstrijd:

 • toon interesse;
 • tracht zowel te weinig betrokkenheid en te veel betrokkenheid te vermijden;
 • probeer van winnen een ondergeschikt belang te maken;
 • stel haalbare verwachtingen.

Tijdens de wedstrijd:

 • laat gerichte instructies over aan de coach;
 • probeer negatieve feedback te vermijden;
 • tracht consequent positief te supporteren voor alle spelers;
 • besef dat niets (meer) zeggen ook negatief kan overkomen.

Na de wedstrijd:

 • tracht eerst naar je kind te luisteren en vraag: ‘Wat vond je er zelf van?’;
 • geef een zinvolle uitleg bij je aanduidingen en suggesties;
 • probeer steeds het positieve te benadrukken en het woord ‘maar’ te vermijden.

Bijkomend trainen?

 • probeer je kind te betrekken in de beslissing om bijkomend te trainen;
 • tracht de termen ‘moeten’ en ‘verwachten’ te vervangen door de termen ‘kunnen’ en ‘willen’.


 

Theoretische benadering: 4 verschillende soorten motivatie

MOETIVATIE vs MOTIVATIE

Straf, beloning, verwachting of schaamte, schuld, zelfwaarde zorgen voor verplichting, druk en/of stress. Dit is een gecontroleerde motivatie waar we spreken van "MOETEN" / "MOETIVATIE"
Deze ouders projecteren hun verwachtingen op hun kinderen en zetten druk opdat kinderen deze verwachtingen zouden waar maken.

Persoonlijke relevantie, zinvol of interesse, plezier zorgen voor psychologisch vrij zijn. Dit is een autonome motivatie waar we spreken van "WILLEN" / "MOTIVATIE".
Deze ouders proberen maximaal aansluiting te vinden bij het gezichtspunt van hun kinderen door interesse te tonen en hun ritme te volgen.


BASISBEHOEFTES ABC

 • Behoefte aan Autonomie: initiator zijn van eigen acties en zelf aan basis liggen van gedrag
 • Behoefte aan verBondenheid: geliefd worden door anderen en goed relaties hebben
 • Behoefte aan Competentie: gedrag tot een goed einde kunnen brengen en controle hebben over uitkomstgedrag

Als deze 3 behoeftes aan bod komen, zullen kinderen GRAAG, GOED EN BLIJVEN BASKETTEN.
Dit zorgt ervoor dat voorwaarden aanwezig zijn om TALENTONTWIKKELING te stimuleren, zonder de kinderen/jongeren onder druk te zetten.