Initiaties in basisscholen

Heeft jouw club een initiatie gepland in één of meerdere basisscholen? Geef hieronder de gegevens door van de initiatie en lesgever zodat wij het nodige kunnen doen ter ondersteuning. Na het invullen van het onderstaande formulier zal een medewerker van Basketbal Vlaanderen contact met jou opnemen. 
 

Gegevens club

Gegevens lesgever

Voorwaarden om een AOP-contract en vergoeding als lesgever te krijgen:
1. Minimaal 18 jaar zijn
2. Minimaal beschikken over een Initiator diploma Basketbal.
3. De dag waarop initiatie wordt gegeven, moet buiten de werkuren van de lesgever vallen, tijdens verlof kan wel. Ook werklozen, gepensioneerden en zelfstandigen komen in aanmerking.
4. De lesgever mag NIET in ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking zijn (problemen RVA).
5. Een lesgever kan maximaal 25 dagen per jaar met AOP-contract werken.
6. Alle persoonlijke gegevens dienen minimaal 1 voor voor de initiatiedag doorgeven worden.

De lesgever voldoet aan de voorwaarden (Bekijk de voorwaarden hierboven)

Gegevens school & initiaties

TIP: De lesgever dient een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van de beginsituatie. Voorbeeld: Waar aanmelden, aantal leerlingen per klas, welk materiaal voorhanden...