Voorwaarden waaraan de club dient te voldoen

 1. De aanvraag gebeurt minimum 1 maand vóór de bijscholing.
 2. Het onderwerp en de docent worden goedgekeurd door de sporttechnisch coördinator (onderwerp voldoende vernieuwend en interessant, spreker gediplomeerd bij voorkeur trainer A of gelijkgesteld door ervaring)
 3. De club maakt praktische afspraken met de docent en Basketbal Vlaanderen.
 4. De club staat in voor de reservering en betaling van de accommodatie (zaal/bar).
 5. De club staat in voor alle praktische zaken die nodig zijn voor de clinic (demo team, kegels, microfoon, ander materiaal).
 6. De club houdt zich aan de standaard inkomstprijzen. De betaling gebeurt steeds op het moment van de clinic ter plaatse in cash geld.
  a. Gratis: Coaches van de eigen club indien vooraf ingeschreven via Basketbal Vlaanderen online inschrijvingsformulier
  b. €5/€7 (1 spreker): Voorinschrijving via Basketbal Vlaanderen online inschrijvingsformulier €5/aan de kassa €7
  c. €10/€14 (2 sprekers): Voorinschrijving via Basketbal Vlaanderen online inschrijvingsformulier €10/ aan de kassa €14
 7. Een clubverantwoordelijke zorgt voor de ontvangst van de deelnemers.
 8. Op de deelnemerslijst van Basketbal Vlaanderen worden de aanwezigheden genoteerd en worden de gegevens van de bijgekomen deelnemers aangevuld. De deelnemerslijst wordt binnen de 48 uur bezorgd aan emily.lecompte@basketbal.vlaanderen.
 9. De club promoot Basketbal Vlaanderen bij promotie voor de bijscholing (logo op eventuele flyers/ posters/ uitnodigingen/ mails) EN tijdens de bijscholing adhv een Basketbal Vlaanderen banner of spandoek (deze kan aangekocht of ontleend worden).
 10. De club bezorgt Basketbal Vlaanderen uiterlijk 1 week na de clinic de hand-outs/clinic notes om op de website te plaatsen.

Voordelen voor de club bij de organisatie van de bijscholing:

 1. Inkomsten bar voor en na de clinic.
 2. Inkomsten inschrijvingen met vooraf bepaalde tarieven (zie supra).
 3. Subsidie tot een maximum van €150/spreker en een maximum van €300 subsidiëring per jaar per club.
 4. Promotie bijscholing door Basketbal Vlaanderen via website, nieuwsbrieven, VBC, sociale media,…
 5. Hulp bij affiche-opmaak.
 6. Vooraf inschrijvingen door Basketbal Vlaanderen via een online inschrijvingsformulier.
 7. Bezorgen aanwezigheidsattesten en betalingsbewijzen door Basketbal Vlaanderen op “Mijn VTS” (Vlaamse Trainersschool).