Vacature: Bondsprocureur

Bevoegdheden en taken

Zie art. 401 en 402 in dit document

Benoemingsvoorwaarden
 • Ten minste 23 jaar oud zijn;
 • Bij voorkeur doctor of licentiaat/master in de rechten zijn of over enige juridische ervaring beschikken;
 • Belg zijn;
 • De Nederlandse taal machtig zijn;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Geen lid zijn van een club van Basketbal Vlaanderen (*Overgangsmaatregel: deze voorwaarde wordt vereist vanaf het ogenblik de rechtstreekse aansluiting bij de federatie reglementair werd geregeld.)
 • Aangesloten zijn bij de federatie.

Indienen kandidatuur

De kandidaat dient zijn aanvraag per beveiligde zending in bij de Benoemingscommissie op de maatschappelijke zetel van Basketbal Vlaanderen:
Basketbal Vlaanderen vzw
T.a.v.  Benoemingscommissie ‘Rechterlijke Raden’
Ottergemsesteenweg Zuid 808 B Bus 12
9000 Gent

Bij de kandidaatstelling dienen de volgende documenten te worden gevoegd:

 • CV incl. overzicht van de relevante beroepservaring en info betreffende de basketballoopbaan.
 • Een verklaring op eer en geweten dat hij/zij in volstrekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn/haar functie zal uitoefenen (handgeschreven, gedateerd en behoorlijk ondertekend);
 • Deze documenten dienen door de kandidaat te worden ondertekend waarbij hij verklaart dat de gegeven informatie oprecht, volledig en waarachtig is.

Vacature: regioverantwoordelijke Peanuts Oost-Vlaanderen

Om onze peanutstornooien in goede banen te leiden zijn we nog op zoek naar extra een regioverantwoordelijke voor de regio Oost-Vlaanderen.

Taakomschrijving

Als regioverantwoordelijke ondersteun en begeleid je de organiserende clubs van de peanutstornooien in jouw regio. Je gaat na hoeveel ploegjes de organiserende club kan ontvangen en maakt op basis hiervan het wedstrijdschema op. In de mate van het mogelijke hou je rekening met de sterkte van de teams zodat elk team plezier en uitdaging vindt in de wedstrijden. Daarnaast kijk je of er ruimte is om een nevenactiviteit te organiseren zodat spelers tussen de wedstrijdjes door op een speelse manier bezig gehouden kunnen worden, dit uiteraard in samenspraak met de organiserende club.

Communicatie tussen de deelnemende teams en de organiserende club is van groot belang en neemt de regioverantwoordelijke ook op zich. Tijdens het tornooi sta je in voor de vlotte opvolging van het wedstrijdschema (i.s.m. de organiserende club) en administratie van de deelnemers. Verder kunnen clubs bij u terecht voor het opvragen van kalender en beschikbare data, info over deelname aan tornooien en vragen in verband met spelregels.

Kortom, je bent een belangrijke schakel tussen Basketbal Vlaanderen en de clubs en je bent het gezicht van de peanutstornooien in jouw regio!

Profielomschrijving

 • Bereid en beschikbaar om regelmatig in het weekend te werken
 • Ervaring in het organiseren van (peanuts)events is een pluspunt
 • Communicatief vaardig om zowel met de organiserende club als de deelnemende teams alles in goede banen te leiden
 • Werkt vlot met Microsoft Office toepassingen (Outlook, Excel, Word…)
 • Kan instaan voor eigen verplaatsing naar de verschillende tornooien in zijn/haar regio

Vergoeding

Als regioverantwoordelijke ben je actief als occasionele medewerker. De vergoeding gebeurt op basis van een vergoeding voor de gemaakte verplaatsingen én een bijkomende vergoeding per tornooi als verenigingswerker. 

Je kandidaat stellen of een vraagje?

Lijkt deze taak je op het lijf geschreven en wens je samen met Basketbal Vlaanderen en de organiserende clubs in jouw regio de peanutstornooien tot een waar succes te bombarderen? Stel je dan nu kandidaat via mail naar peanuts@basketbal.vlaanderen.