Interesse om een trainerscursus in 2023 te organiseren? Zend jouw kandidatuur in voor 30 juni!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Wenst jouw club graag een trainerscursus te organiseren om zo jullie huidige coacheskorps verder op te leiden en/of om nieuwe coaches aan te werven? Lees hieronder dan aan welke voorwaarden jullie dienen te voldoen om een trainerscursus te mogen organiseren. Kandidaturen voor cursusjaar 2023 dienen voor 30 juni 2022 ingediend te worden!

Niveau's

Er bestaan 4 niveaus voor basketbalcoaches:

  • Initiator
  • Instructeur B
  • Trainer B
  • Trainer A (dit is een jaarcursus en wordt slechts om de 2 jaar georganiseerd)

De coaches dienen de opleidingen in deze volgorde te volgen. Klik hier om de opleidingsstramienen per niveau te raadplegen. Daarop kunt u zien hoeveel uur de cursus inhoudt, welke vakken er zijn, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, enzoverder. De coach zelf kan er voor kiezen om de cursus modulair te volgen, d.w.z. seizoen 1: module 1 initiator, seizoen 2: module 2 initiator, enzoverder.

Vanaf Trainer B niveau is de algemene module niet basketspecifiek en dienen de cursisten dit sporttakoverschrijdend te volgen.

Voorwaarden

Een club die een trainerscursus wilt organiseren, dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Om een cursus te kunnen laten doorgaan, moeten er minstens 12 cursisten deelnemen aan de cursus.
  • De organisator moet zorgen voor een geschikte accommodatie (basketbalvelden + theorielokaal).
  • De organisator dient een cursusverantwoordelijke aan te stellen.
  • Deze cursusverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de praktische organisatie (opstellen lessenrooster, contact docenten, afspraken met de accommodatieverantwoordelijke maken, ...).
  • De infobundel voor de cursusverantwoordelijken kunt u hier raadplegen.

Periode

Er bestaan 3 soorten cursussen: voorjaarscursussen (periode februari-juni), zomercursussen (periode juli-september) en jaarcursussen (periode september-mei). De voorjaarscursussen worden voornamelijk ’s avonds en in de weekends gegeven, de zomercursussen worden voornamelijk overdag gegeven en de jaarcursussen vinden meestal plaats op een vaste dag (vb. elke zondagvoormiddag). Zomercursussen zijn meer gericht op studenten/leerkrachten die vakantie hebben in die periode.

KANDIDATUUR INDIENEN