Agenda Algemene Vergadering 15/1/2022

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Komende zaterdag (15/1/2022) gaat in Edegem de Algemene Vergadering door. De agenda voor de AV kan je hieronder terugvinden:

 1. Welkomstwoord van de voorzitter
   
 2. Controle van de volmachten - aanwezigheden
   
 3. Goedkeuring van (1) afwijking van de termijnen (statuten vzw Art. 14§5) en Intern Reglement Art. AD12 en (2) gewijzigde agenda
   
 4. Budget 2022
   
 5. Voorstellen tot wijziging van de statutaire bepalingen en/of het huishoudelijk reglement
  5.1. Statuten vzw Basketbal Vlaanderen (nieuw)
  - wijzigingen i.f.v. governance

  5.2. Administratief Deel
  - Administratief deel A (wijzingen i.f.v. governance)
  - Administratief deel B (WetCom/FinCom)
  - AD63 - Leiding

  5.3. Deel Competitie
  - Art. 204 - Categorieën
  - Art. 205 - Jeugd Official / Youth Official
  - Art. 217 - Administratieve formaliteiten voor de wedstrijd Bijlage G: Art. 235 - Medisch onderzoek
  - Art. 248 - Wedstrijdformulier
  - Art. 253 - Deelname aan kampioenschappen 
  - Art. 267 - Mededeling van de uitslagen
  - Art. 291 - Kwalificatie als jeugdspeler

  5.4 Financieel Deel
  nihil

  5.5 Juridisch Deel
  nihil

  5.6 Deel Mutatie
  - Art. 551 - Algemene Principes (digitale mutatieprocedure)

  5.7 TTB
  - Kosten schriftelijke procedure
   
 6. Verkiezingen Bestuursorgaan
  Nihil
   
 7. Beslissingen van het  Bestuursorgaan
  ✓ Wijziging vertegenwoordiger commissaris-revisor VRC Audit: Geert Keunen
  ✓ Beslissingen in het kader van COVID-19 (toepassing Art. AD 52)
   
 8.  Allerlei
  ✓ Feedback werking Basketball Belgium vzw