Multimove: een gevarieerd bewegingsaanbod voor kinderen

Wat is Multimove?

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Waarom Multimove in basketbalclubs?

Om basketbal te spelen is een veelzijdige motorische ontwikkeling vereist. Kinderen leren starten en stoppen zonder loopfouten te maken, rechts en links dribbelen zonder te kijken naar de bal, scoren in een ring, passen naar een ploeggenoot…is allesbehalve evident. Al deze technieken zijn stap voor stap afzonderlijk aan te leren aan kinderen. Daarbij komt dat deze vaardigheden ook in combinaties en in wedstrijdsituaties toegepast moeten worden. Kinderen moeten onder tijdsdruk een beslissing leren nemen en deze dan nog correct uitvoeren, om succesvol te zijn tijdens een wedstrijd. Om dit leerproces te vergemakkelijken voor het kind werden in het verleden reeds een aantal initiatieven genomen. Zo werd 3tegen3 peanutsbasketbal voor de -8-jarigen ingevoerd. Hier wordt op halve terreintjes gespeeld met aangepaste spelregels, om wedstrijdjes te kunnen spelen waarbij spelplezier en ontwikkeling primeert. In de nabije toekomst zullen ook alle -10-jarigen 3tegen3 spelen zodat alle kinderen meer aan bod komen om de technieken onder de knie te kunnen krijgen.
Kinderen beginnen steeds jonger de basketten, zelfs een groot aantal kleuters vindt de weg naar de basketbalclub. Hoe kunnen we voor deze kinderen trainingen voorzien die voldoen aan hun ontwikkelingslijn op motorisch, fysisch en mentaal vlak?

12 fundamentele vaardigheden

 

Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen.

Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.
In basketbal komen deze bewegingsvaardigheden voortdurend voor:

 • Wandelen en lopen: op allerlei manieren, voorwaarts-achterwaarts, met versnellingen en richtingsveranderingen
 • Vangen en werpen: bij passen en shotten
 • Dribbelen: rechts en links zonder kijken naar de bal, onder druk, met versnellingen en richtingsveranderingen
 • Springen en landen: bij shot, rebound, aanvallende of verdedigende actie op 1 of 2 voet(en)

Daarnaast zijn ook volgende fundamentele bewegingsvaardigheden nodig:

 • Zwaaien: met armen in verdediging
 • Roteren: pivoteren
 • Trekken en duwen: aan bal trekken, lichaam gebruiken (duwen) in reboundduel

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat het beheersen van verschillende vaardigheden binnen de basketsport wel degelijk nodig is. Daarom is het van cruciaal belang dat kinderen tussen 3 en 8 jaar eerste alle vaardigheden oefenen in een niet-basketbalspecifieke context. Op latere leeftijd zullen die kinderen met gemak de aangeleerde breed motorische vaardigheden kunnen vertalen naar basketbal.

Multimove in jouw club?

Voorwaarden

 1. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar: niet alle leeftijden moeten aan bod komen.
 2. Lessenreeks die bestaat uit minimum 20 lessen, waarvan minimum 45 min/les en minimum 1 les/week.
 3. Maximum 15 kinderen per lesgever
 4. Lesgever dient minimum 16 jaar te zijn en de opleiding 'Multimove begeleider' bij VTS te volgen

Ondersteuning

 1. Online documenten met infobrochure, materiaallijst, infobrochure voor ouders, flyers, affiches…
 2. Goede praktijkvoorbeelden
 3. Online documenten voor lesgevers
 4. Lesgeversmap
 5. Promotiemateriaal via webshop
 6. Bewustmaking ouders
 7. Lesgeversondersteuning door Sport Vlaanderen

Meer info

Sport Vlaanderen - Multimove
E-mail: multimove@sport.vlaanderen