Wat is het verschil tussen een technische fout en een onsportieve fout?

Bij een technische fout is er geen contact, bv. verbaal onsportieve taal tegen de scheidsrechter of tegenstrever.

Bij een onsportieve fout is er wel contact door de speler(s). 

Een technisch fout (TF) heeft recht op 1 vrijworp en wordt onmiddellijk uitgevoerd waarna het spel verder gaat waar het gestopt is.

Een onsportieve fout (UF) heeft recht op één of meerdere vrije worpen gevolgd door een inworp aan het inworpstreepje

Naar het FAQ overzicht