Wat als ik het signaal voor time-out verkeerdelijk liet weerklinken?

Indien de wedstrijdtafel verkeerdelijk het signaal laat weerklinken voor bv. een vervanging van de scorende ploeg tijdens de laatste 2 minuten van een wedstrijd, de scheidsrechters gefloten hebben (waardoor de bal dood wordt) en waarna vervolgens de scheidsrechters vaststellen dat de vervanging niet reglementair is, dan mag de vervanging niet uitgevoerd worden ook al ligt het spel stil. Het spel wordt hernomen met een inworp voor de niet-scorende ploeg op de eindlijn. De gevraagde vervanging moet gebeuren bij een volgende vervanggelegenheid.

Naar het FAQ overzicht