Wat als het digitaal wedstrijdformulier niet verder kan gebruikt worden tijden de wedstrijd?

Als er zich een probleem voordoet tijdens de wedstrijd dan kan er gezocht worden naar een vervangtoestel. Indien er verbinding was met de server tijden de wedstrijd zullen de gegevens niet verloren zijn. Indien er toch geen informatie kan gerecupereerd worden dan moet er verder gespeeld worden, al dan niet met onderling akkoord van beide coaches/kapiteins via een papieren blad. Op de achterzijde van het blad wordt er genoteerd wat er gebeurd is en kunnen de coaches/kapiteins tekenen voor akkoord. 

Naar het FAQ overzicht