Waarom moeten alle buitenlandse spelers (vanaf 14) jaar geregistreerd worden bij FIBA?

De FIBA-reglementeringen dienen toegepast te worden. 

Buitenlandse spelers vanaf 14 jaar die voor de 1ste keer bij Basketbal Vlaanderen wensen aan te sluiten, moeten geregistreerd worden bij FIBA alvorens hun aansluiting verwerkt kan worden. 

De belangrijkste reden om de nieuwe aansluitingen bij de federatie te controleren, is door illegale en/of verdachte transacties te vermijden.

- Spelers dienen beschermd te worden tegen malafide ronselaars die getalenteerde spelers in armere landen gaan rekruteren;
- De belangen van de Nationale (jeugd)ploegen worden geschonden als er spelers het land verlaten zonder dat de federatie daarvan op de hoogte is;
- De club/federatie van herkomst kan in sommige gevallen een opleidingsvergoeding vorderen, alsook kan FIBA een bijdrage vragen voor hun solidariteitsfonds.

De federatie/club/speler/makelaar kan een sanctie krijgen bij het niet-naleven van de opgelegde reglementeringen rond buitenlandse spelers. 

(FIBA regulations Book 3 Art. 75-93)

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht