Kan een coach een technische fout krijgen?

Indien de coach zich (herhaaldelijk) verbaal respectloos richt tot de scheidsrechters of de tegenstrever, dan volgt een technische fout die wordt genoteerd als C1. Als een coach 2 technische fouten in een wedstrijd krijgt, dan wordt hij uitgesloten (GD = game diskwalificatie).

Indien er iemand vanop de bank dat doet (een vervanger, de assistent coach of één van de 7 begeleiders in de spelersbankzone), dan wordt de technische fout genoteerd als B1.

Naar het FAQ overzicht