Is er een klok om de 8 seconden in de gaten te houden?

Neen.


De scheidsrechters kunnen zich baseren op de shotklok bij de beoordeling van de 8-seconden regel. De nuance is dan wel dat de shotklok correct moet bediend worden. Het zal evenwel altijd alleen de scheidsrechter zijn die zal beslissen of er al dan niet een 8 seconden overtreding is en niet de aflopende shotklok die op 16 seconden staat.

Bijvoorbeeld: na een niet gelukte doelpoging van A1 wordt de shotklok op 24 gezet op het ogenblik dat de bal op de ring stuit. Tijdens de reboundsituatie tikt B2 de bal naar B3. Op het ogenblik dat B3 de controle over de bal krijgt, staat de 24 seconden klok reeds op 21 seconden. Wanneer er nu een verdediging over het volledige terrein is, zou ploeg B op basis van de shotklok slechts 5 seconden hebben om op de aanvalshelft te komen.

Na een niet gelukte doelpoging mag de shotklok pas terug op 14 of 24 seconden gezet worden op het ogenblik dat een speler opnieuw balbezit heeft.

Naar het FAQ overzicht