Trainerscursussen 2021 - Inschrijven vanaf nu mogelijk!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Coaches op

Trainerscursussen 2021 - Inschrijven vanaf nu mogelijk!

Wil je graag aan de slag gaan als basketbaltrainer? Of ben je reeds actief als trainer en wil je je verder bijscholen/opleiden? Basketbal Vlaanderen biedt heel wat opleidingen, bijscholingen en ondersteuning aan trainers. Bekijk zeker eens onze webpagina voor coaches.

In 2021 organiseren we 10 Initiator-, 6 Instructeur B- en 3 Trainer B-cursussen. We variëren in ons aanbod in avond-, weekend- en zomercursussen. De trainers kunnen er voor kiezen om deze cursussen modulair te volgen, dat wil zeggen in cursusjaar 1 module 1, in cursusjaar 2 module 2, enzoverder. Zo kan de trainer de cursus over meerdere jaren spreiden. Vanaf 2021 zetten we ook meer in op digitalisering waardoor het aantal contacturen beperkt wordt. De praktijklessen gaan uiteraard nog door op het basketbalveld, aangezien trainer worden nog steeds op het veld gebeurt!

Meer digitaal, integratie Multi SkillZ for Basket en meer nieuwigheden

We zetten in op meer digitalisering wat wil zeggen dat we bij de theorielessen een mix van zelfstudie, webinars, fysieke lessen én cursusteksten aangevuld met e-learningvideo's zullen aanbieden. Hierdoor kunnen de contacturen beperkt gehouden worden en dienen de cursisten zich minder te verplaatsen. Op initiatorniveau vallen maar liefst 11 contacturen theorie weg door digitale lessen. 

Het innovatieve Multi SkillZ for Basket wordt geïntegreerd in de initiator cursussen. Ook hier worden e-learningvideo's aangeboden en dienen de cursisten ook opdrachten in de eigen club uit te voeren en te filmen. Verder krijgen de cursisten een toegangscode tot een apart Multi SkillZ for Basket programma op maat van de cursisten Initiator. De theorie wordt uitgelegd via e-learning en in-actie video’s en daarnaast zijn er heel wat spel- en oefenvormen te raadplegen om zo inspiratie voor trainingen te kunnen opdoen.

Om de stap naar de club laagdrempeliger te maken en coaches zoveel mogelijk te activeren, zullen naast de Multi SkillZ for Basket oefeningen ook 3 tegen 3 oefeningen in de club moeten gegeven worden aan U8/U10-spelertjes. Zo maken de initiators onmiddellijk kennis met de doelgroep en leggen ze al hun eerste contacten met de club waar ze in de nabije toekomst graag aan de slag willen gaan als coach. Op die manier worden ook de contacturen op module 3 verminderd doordat deze uren in de stage opgenomen zullen worden.

Om de cursus initiator nog meer laagdrempelig te maken voor toekomstige coaches wordt er gekozen voor een permanente evaluatie en niet meer voor één vast praktijkexamen. De cursisten krijgen op die manier de kans om te groeien doorheen de cursus en hun praktijkresultaat is dan niet meer afhankelijk van één (stressvol) examenmoment.

Op langere termijn wordt bekeken of er een initiator hoge doelen én specialisatiecursussen op een bepaald niveau mogelijk zijn.

Locaties en inschrijven

Inschrijven kan vanaf donderdag 22 oktober!

Op onderstaande interactieve kaart kunt u de aankomende opleidingen voor basketbalcoaches opzoeken. In de zoekbalkjes bovenaan kunt u het niveau (initiator, instructeur B, trainer B, trainer A) aanduiden. Klik op de icoontjes op de kaart om meer informatie (lessenrooster, inschrijven) te vinden over de opleiding. Kan je de kaart niet goed zien, klik dan hier

Meer informatie en inschrijven