Spelregelwijzigingen voor seizoen 2018-2019: 5 tips om mee te zijn met de nieuwe regels

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Competitie op

Spelregelwijzigingen voor seizoen 2018-2019: 5 tips om mee te zijn met de nieuwe regels

Naar jaarlijkse gewoonte voert FIBA enkele spelregelwijzigingen door bij de start van het nieuwe basketbalseizoen. Voor de competities in Vlaanderen en België gaan die wijzigingen dus van start vanaf 7 september 2018. De voornaamste wijzigingen hebben we voor jou op een rijtje gezet en de vorm van enkele tips:

Tip 1: niet té enthousiast verdedigen op de inworp (in de laatste 2 minuten)

Wanneer de wedstrijdklok 2 minuten of minder aangeeft in het 4e quarter of in de
verlenging, mag een verdediger met geen enkel lichaamsdeel door het vlak van de lijn komen om de inworp te bemoeilijken. De scheidsrechter zal, voor hij de bal aan de inworpnemer toespeelt, een preventief signaal maken als waarschuwing voor de verdediger. Ga je toch (letterlijk) over de lijn, dan krijg je een technische fout aangesmeerd. 

Tip 2: zorg dat je de shotklok nóg beter in het oog houdt 

Men wil meer doelpogingen in het basketbal en de 14/24-secondenregel is daar hét drukmiddel voor. 

Als de ploeg in balbezit een fout of overtreding maakt, dan gaat de bal naar de tegenpartij (logisch) via een inworp. Maar vanaf nu wordt er ook rekening gehouden met de plaats waar die inworp gebeurt! Gebeurt dat in de verdedigende helft, dan gaat de shotklok gewoon naar 24 seconden. Gebeurt dat echter in de aanvallende helft, dan heb je vanaf nu maar 14 seconden om een doelpoging te ondernemen. 

In de laatste 2 minuten van de wedstrijd of in elke verlenging, komt daar nog een extraatje bij. De coach die een time-out neemt, mag in die gevallen immers gaan beslissen waar zijn of haar ploeg de inworp gaat nemen na de time-out. Nemen ze die inworp in de verdedigende helft, dan gaat de shotklok op 24" (of loopt ze verder van het tijdstip dat op de klok stond indien de regels dat zeggen). Nemen ze die inworp echter in de aanvallende helft, dan gaat de shotklok op 14 seconden als er nog meer dan 14 seconden op de shotklok stonden. We voelen de tactische meesterbreins al in overdrive gaan! 

Tip 3: je moet niet meer stressen bij een technische fout

1 vrijworp of 2? En balbezit of niet? Aan de middenlijn? Geen stress meer, de regel is heel duidelijk nu: een technische fout = 1 vrijworp. Daarna hervat het spel gewoon met balbezit voor de ploeg die al balbezit had (of recht had op balbezit wanneer de TF werd gefloten). 

Tip 4: de logica houdt stand

Als de bal klem raakt tussen de ring én het bord, dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de bal de ring geraakt heeft én wordt de shotklok dus ook in die mate gereset naar 14 of 24 seconden. 

Tip 5: snel aanvallen na een onsportieve fout of uitsluiting

Na een onsportieve fout of uitsluiting wordt de inworp vanaf nu niet meer aan de middenlijn gedaan, maar in het aanvallend vak. Met dus als gevolg dat de shotklok naar 14 seconden gereset wordt. Aanvallen dus! 


Deze tips zijn gebaseerd op de voornaamste wijzigingen aan de spelregels die door FIBA gepubliceerd werden. De volledige lijst wijzigingen vind je hier in het Nederlands en hier in het Engels. Wie de volledige regelboek er nog eens op wil nalezen, kan dat doen via deze link