Dag van de Trainer - Bekijk hier de presentaties

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Coaches op

Dag van de Trainer - Bekijk hier de presentaties

Op zaterdag 5 december organiseerde de Vlaamse Trainersschool hun Dag van de Trainer voor het eerst volledig digitaal!

De Dag van de Trainer is gekend als het grootste bijscholingscongres voor trainers in Vlaanderen en wordt om de twee jaar georganiseerd. De digitale editie was een heus succes, want maar liefst 2.700 trainers namen deel aan de 120 workshopsIn dat aanbod kwamen ook 4 workshops van actieve basketbalcoaches aan bod. Deze workshops konden rekenen op maar liefst 580 deelnemers in totaal. We geven ze hieronder even voor u mee! 

1) Workshop: Minibasketbal - Opbouw van de aanval bij U8, U10 en U12

Om 9 uur mocht basketbalcoach Veerle Segers de spits afbijten. Veerle is doctor in de Lichamelijke Opvoeding en actief als professor Biomechanica aan de Universiteit van Gent. Voordien was Veerle actief als sporttechnisch coördinator bij Basketbal Vlaanderen en Directeur Sportkaderopleiding Basketbal bij de Vlaamse Trainersschool.

Tijdens deze workshop deelde Veerle haar visie op de opbouw van de aanval bij minibasketbal. Daarbij werd vanaf de U8 met een 2-guard-offense spotopstelling gewerkt en werden de accenten gelegd op rebounding, de fastbreak en de omschakeling naar de motion offense. Tijdens de workshop werd heel wat bruikbare oefenstof met regressie- en progressiemogelijkheden meegegeven.

Volgende accenten werden gelegd:

Rebounding

 • Agressieve beweging naar de bal
 • Balbaan inschatten
 • Timing springen
 • Bal hoog pakken

Fastbreak

 • Afhankelijk van lengte, kracht en mentale groei
 • Niet te ver vooruit lopen (anders komt pas niet aan)
 • Niet te veel passing verwachten bij U8/U10 (egocentrisch ingesteld)
 • Opties proberen beperken (keuzemogelijkheid)

Motion

 • Kansen creëren
 • Individuele oplossingen (speler met de bal is de baas)
 • Ruimte
 • Niet stoppen in de bucket (indien doelpoging niet mogelijk is)
 • Bij drive naar doel moeten beide corners bezet worden.

 

Bekijk hier de presentatie


2) Workshop: Het motiveren van jeugdspelers - een pleidooi voor zorgvuldig maatwerk

Bart Blondeel, die jarenlange ervaring heeft als jeugdcoach en jeugdcoördinator, hield een workshop over het motiveren van jeugdspelers. Bart is psycholoog van opleiding en gaf in deze bijscholing heel wat praktische tips mee aan de hand van enkele theoretische kaders. Onder andere de zelfdeterminantietheorie (ABC-concept) en de aspecten motieven, commitment en motivatie werden meegenomen in de tips.

Tips:

 • Plezier beleven is en blijft essentieel
 • Ga na of de speler voldoende sociale steun heeft
 • Ga de opbrengsten voor de speler na
 • Ga na of er sociale druk is en welke rol die speelt
 • Zorg voor een LEERklimaat
 • Leg de nadruk op taakdoelen en niet op resultaatdoelen
 • Geef erkenning en waardering voor inzet en persoonlijke vooruitgang
 • Geef autonomie aan de spelers bij besluitvorming
 • Werk met tussendoelen op verschillende domeinen
 • ...

Bekijk hier de presentatie


3) Workshop: offensieve fundamentals in basketbal

Olivier Foucart, actief als Toptrainer in onze Topsportschool Basketbal en assistent-coach van de Belgian Lions, gaf in deze workshop het belang van offensieve fundamentals mee en hoe je deze kan opbouwen. Hoe meer fundamentals iemand bezit, hoe diepgaander de kennis ervan, hoe hoger de graad van uitvoering binnen verschillende contexten, hoe sterker en beter een individu zal zijn en presteren en dus hoe hoger het basketbalniveau zal zijn. Ook snelheid, intensiteit, en/of de pressure-context waarbinnen deze fundamentals gereproduceerd kunnen worden, zullen een invloed hebben op het niveau van de basketbalspeler/-speelster.

In het verlengde daarvan, bepaalt ook de som van alle individuën, de sterkte van je team.

In de workshop koos Olivier er bewust voor om zich te focussen op de breedte van offensieve fundamentals door een groot volume aan drills te demonstreren.

"Wist je dat er gemiddeld tussen de 700 à 900 offensieve fundamentals worden gebruikt per wedstrijd?" - Met dit feit toont Olivier onmiddellijk het belang van offensieve fundamentals aan.

Offensieve fundamentals zijn o.a.:

 • Dribbels
 • Passen & Vangen
 • Shooting
 • Finishing moves
 • Screening (on ball/off ball)
 • Offensieve rebound
 • Voetenwerk
 • Offensieve transitie
 • Offensieve spacing
 • ...

Olivier vatte de 3 belangrijkste offensieve fundamentals als volgt samen:

 • Dribbling & ballhandling
 • Passing & catching
 • Shooting & finishing

Fundamentals kunnen opgebouwd worden volgens onderstaand schema:

 1. Uncontested practice drills
 2. Game like practice drills
 3. Live practice drills
 4. Tactical breakdown drills
 5. Scrimmage 
 6. Game

Voor het gebruiken en plaatsen van screen, maakt Olivier gebruik van het concept '5S'. De screen-nemer houdt o.a. rekening met Starting point, Set up, Separation, Score en Spacing. De screen-plaatser houdt rekening met Set up, Sprint, Screen, Separation en Spacing.

Bekijk hier de presentatie


4) Workshop: Hoe kan je meer motiverend coachen voor- en tijdens jeugdwedstrijden?

Benny Mertens, actief als headcoach van eersteklasser Kortrijk Spurs dames en ex-bondscoach, en Leen Haerens, professor sportpedagogie, gaven vanuit het kader van de zelfdeterminantie-theorie enkele praktische tips mee om jeugdspelers meer te motiveren voor en tijdens wedstrijden. In deze interactieve workshop werden enkele concrete praktijkcases toegelicht.

Welke zaken moet je doen voorafgaand aan het seizoen?

 • Onboarding (kennismaking, clubvisie, verwachtingen, ...)
 • Teamgesprek (identiteit, normen & waarden, doelstellingen)
 • Visie coach (spelgericht, procesgericht, ...)
 • Individueel gesprek (sterktes, doelstellingen, ...)

Welke zaken kan je toepassen (bv. in trainingen) ter voorbereiding van de wedstrijden?

 • Werkethiek (hard work, competitief, discipline, focus, ...)
 • Leer van elkaar/coach elkaar (zelf time-outs laten nemen, rol van coach, ...)
 • Communiceren (integer, zorg dragen van je spelers, houding, reflecteren, ...)
 • Vertrouwen geven (ken je sporters als mens, kwaliteiten, potentieel, ...)

Hoe kan je deze zaken concreet meenemen in een wedstrijdspeech?

 • Doelstellingen
 • Sporters betrekken
 • Structuur en vertrouwen
 • Concreet en positief

Welke motiverende strategieën kunnen gebruikt worden in de wedstrijdspeech en -coaching?

 • Zelfreflectie
 • Structuur en houvast
 • Positief bekrachtigen
 • Inspirerende voorbeelden
 • Waardengerichte doelstellingen
 • Betrokkenheid
 • Aanmoediging
 • Fun
 • ...

Bekijk hier de presentatie

 

Nog meer clinicnotes

Ook de presentaties van alle andere 116 workshops kunnen gedownload worden via de website van de Vlaamse Trainersschool.