Competitiehervorming - Hoe ziet de diplomaplicht voor coaches er uit?

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Coaches op

Competitiehervorming - Hoe ziet de diplomaplicht voor coaches er uit?

Op welk niveau kan je coachen met jouw diploma in seizoen 2019-2020?

JONGENS

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
U21 Trainer B Trainer B Initiator Geen diploma
U18 Trainer B Trainer B Initiator Geen diploma
U16 Trainer B Instructeur B Initiator Initiator
U14 Instructeur B Instructeur B Initiator Initiator
 
 
 
 
 
MEISJES
  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
U19 Trainer B Instructeur B Geen
U16 Trainer B Instructeur B Initiator
U14 Instructeur B Instructeur B Initiator
 

 

 

 

MINIBASKETBAL
  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
U12     Initiator Initiator
U10     Initiator Initiator
U8     Initiator Initiator
 

In de nieuwe competitiehervorming voor de jeugd spreken we niet langer meer van landelijk, grensoverschrijdend en provinciaal. Dat zorgt ervoor dat we voor de diplomaplicht een nieuw overzicht hebben met een indeling per niveau bij de jeugd. Voor de seniorscompetitie blijft de diplomaplicht identiek aan vorig seizoen.

Zoals eerder gecommuniceerd zal niveau 1 en 2 overeenkomen met het vroegere landelijke niveau, daar wordt bij de jongens een trainer B geëist, zoals dat ook vroeger het geval was. Bij de meisjes is dit enkel op niveau 1 het geval, aangezien zij met een pak minder ploegen zijn dan bij de jongens. Bij de U14 zal een instructeur B diploma voldoende zijn in niveau 1, dit omdat de Instructeur B cursus zich dan ook volop richt op de leeftijden U12 en U14.

Bij het nieuwe systeem hebben we nu ook eindelijk een gelijkschakeling met de inhoud van de diploma's bij de Vlaamse Trainersschool. Bij minibasketbal wordt een initiatordiploma verwacht, enerzijds omdat de beginners een competente opgeleide trainer verdienen want daar wordt namelijk de belangrijke basis gelegd, anderzijds omdat de initiatorcursus zich volledig richt op U6, U8 en U10 basketbal. De FUNdamentals komen grotendeels aan bod en de visie rond opleiding bij minibasketbal wordt meegegeven. Als we vanaf de allerkleinsten op dezelfde gedachtelijn zitten met de coaches, dan zal dit de kwaliteit van de basketbalopleiding in Vlaanderen enkel ten goede komen.

Op bepaalde niveaus wordt de diplomaplicht losgelaten. De clubs hebben uiteraard de keuze om daar wel of niet een gediplomeerde coach te plaatsen.

Het principe van de stagevergunning blijft gelijk. Je kan 1 seizoen lang een stagevergunning aanvragen voor het bovenliggend diploma. Doordat het Instructeur B diploma nu ook een aparte technische vergunning heeft en het dus als volwaardig diploma wordt gezien zullen er drie stagevergunningen mogelijk zijn. Stagevergunning C (initiator niveau), B2 (instructeur B niveau) en B1 (trainer B niveau).

Uitzonderlijke verlengingen van de stagevergunning (bv. deelname aan trainerscursus maar niet geslaagd) kunnen aangevraagd worden bij Emily.Lecompte@Basketbal.Vlaanderen.

 

Bijscholingsplicht

In het bedrijfsleven, andere sporttakken en basketbalfederaties in het buitenland is het al de normale gang van zaken dat iedereen jaarlijks 1 of meerdere bijscholingen volgt. Het motto levenslang leren staat daarbij centraal. Elke JEUGDcoach dient vanaf 1 juli 2019 elk seizoen minimum 1 coachesclinic van minstens 1 uur te volgen. Jaarlijks worden er ongeveer 20 basketbalclinics georganiseerd door clubs met steun van Basketbal Vlaanderen. Als jouw club graag een coachesclinic wil organiseren, dan kunnen ze hier alle nodige informatie terugvinden. Basketbal Vlaanderen zal vanaf volgend seizoen zelf een 10-tal clinics voorstellen waarop clubs kunnen kandideren om de organisatie bij hen te brengen.

SAVE THE DATE

Op 11 november 2019 zal Basketbal Vlaanderen een Coaches Day organiseren waarbij verschillende clinics on & offcourt zullen plaatsvinden, zowel voor onderbouw als bovenbouw. Daarnaast zal ook de diplomauitreiking van de trainers die afstudeerden in 2019 plaatsvinden. Verder zal dit een ideaal netwerkmoment voor de coaches zijn. Locatie zal de Topsportschool te Wilrijk zijn.

Zijn er wel genoeg coaches om dit te overkoepelen?

Als we kijken naar onderstaand overzicht zien we hoeveel coaches met welk diploma actief waren in seizoen 2018-2019. Als we naar de eindvorm kijken voor seizoen 2020-2021 met de nood aan coaches voor de verschillende niveaus lijkt dit zeker haalbaar. Doordat de reeksen op niveau 1 en 2 werken met een limiet aan aantal ingeschreven ploegen, zijn er in principe voldoende coaches om dit te coveren.

  Trainer A  Trainer B  Instructeur B  Initiator
Aantal actieve coaches in 2018-2019

347

428 186 1517
Nood aan gediplomeerde coaches bij jeugdreeksen tegen 2020-2021 24 130 170 1000
INTERESSANTe LINKS

- Overzicht diplomaplicht

- Overzicht trainerscursussen

- Ondersteuning bij organisatie clinics

- Organiseren trainerscursus

- Competitehervorming jeugd seizoen 2019-2020