VTS PLUS bijscholing - Angst: Het DNA, de context en de zin

Woensdag 13 okt 2021 - 19u00 tot en met woensdag 13 okt 2021 - 22u00

Een sporter kan angst niet wegdenken. Angst is er altijd, soms in meerdere of mindere mate, op training en tijdens wedstrijden. Maar van waar komt die angst? Zit ze in het DNA van je sporter? Komt angst voort uit de context? Of heeft de context een versterkend effect? En kan angst zinvol zijn?

Deze vragen kennen hun antwoord binnen deze workshop waar we vertrekken vanuit een theoretisch kader over angst. Het doel is ook om coaches te laten reflecteren over hun eigen handelen hierin. Daarnaast worden tools aangereikt om met angstige sporters nog beter leren om te gaan zodat angst ook nuttig kan blijken.

Deze workshop wil ook het uitwisselen en kaderen van ervaringen op vlak van coaching stimuleren. Dit door de deelnemers met opdrachten in groepjes aan het werk te zetten om daarna terug te koppelen in groep.

Docent - Semadeni Kim

Kim Semadeni is licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (KU Leuven, 2001) en behaalde een Europese Master in Sport- en Bewegingspsycholgie (KU Leuven en STAPS Montpellier, 2002). Hij werkt als lector Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie aan de Karel de Grote Hogeschool waar hij verantwoordelijk is voor de opleiding Fit & Gezond. Als gepassioneerd skiër combineert Kim al jaren dit hoofdberoep met het doceren voor de VTS en voor de opleidingen van Sneeuwsport Vlaanderen. Daarnaast wist hij een bijberoep uit te bouwen als sportconsultant, personal trainer en mental coach voor atleten en sporters van alle niveaus. Sinds 2018 heeft hij zijn plek binnen de multidisciplinaire groepspraktijk 4Effect. Voor meer info zie www.4effect.be.

Meer informatie en inschrijven