Radicalisering in de sportclub: infosessie

Donderdag 20 jan 2022 - 10u00 tot en met donderdag 20 jan 2022 - 11u30

Radicalisering in de sportclub: infosessie

Kreeg jouw sportclub ooit te maken met radicalisering? Was het niet evident om te weten welke stappen je kon/mocht zetten?

Nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat er een duidelijker kader is. Door de invoering van dit nieuwe decreet ontstonden de ‘lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (kortweg LIVC R).

Omdat ook jouw sportclub(bestuur) hiermee geconfronteerd kan worden organiseert de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met de Federatie en de Ambrassade een infomoment.

Maarten De Waele (VVSG) zal de werking van een LIVC R en het regelgevend kader toelichten.

Inschrijven