ART. 291 bis – DUBBELE AANSLUITING VAN JEUGDSPELERS

Een "dubbelspeler" is een jeugdspeler die behoort tot de leeftijdscategorie U16 , U18 of U21 of een jeugdspeelster die behoort tot de categorie U14, U16 of U19, welke mits akkoord van zowel de club van aansluiting als van één bepaalde andere club, kan aantreden in wedstrijden van de 2 clubs, met volgende beperkingen:

  • De club van aansluiting van de dubbelspeler heeft geen landelijke jeugdploeg van de categorie van de dubbelspeler in de competitie.
  • De betrokken speler kan enkel uitkomen voor de seniorsploeg(en). Hij mag aan geen enkele competitiewedstrijd van  de jeugdploegen van zijn club van aansluiting deelnemen.
  • De enige club waarmee de dubbelspeler én de club van aansluiting, samen, een overeenkomst afsluiten moet wel een landelijke jeugdploeg in competitie brengen waarvan de dubbelspeler deel zal uitmaken. De dubbelspeler mag in die club enkel uitkomen voor de ploeg in de landelijke jeugdreeksen.
  • Het maximum aantal wedstrijden per weekend dient gerespecteerd, cumulatief over de 2 clubs.

Alvorens deze constructie uitvoering kan krijgen, dient door de 3 betrokken partijen – de club van aansluiting, de betrokken speler en de enige andere club - een overeenkomst ondertekend te worden waarin elkeen zijn akkoord bevestigt. Deze overeenkomst dient door het secretariaat-generaal geregistreerd te worden vóór de eerste deelname van de betrokken speler aan enige officiële beker- of competitiewedstrijd van de club, welke een landelijke jeugdploeg in competitie brengt.
Het secretariaat-generaal van de VBL zal hiervoor een standaardformulier ter beschikking stellen. Op de website van de VBL zal een lijst gepubliceerd en bijgehouden worden van alle dubbelspelers met vermelding van hun club van aansluiting – waar ze enkel bij een seniorploeg mogen aantreden - en van de club waarmee een overeenkomst gemaakt werd en waarbij zij enkel voor een bepaalde landelijke jeugdcategorie of een hogere categorie (landelijk en/of provinciaal) mogen aantreden. Deze lijst zal op de website gepubliceerd worden.
Het lidgeld voor de dubbelspeler evenals de kosten die voortvloeien uit beslissingen van een rechtelijke raad zijn steeds ten laste van de club van aansluiting. De club van aansluiting geniet de rechten die voortvloeien uit het jeugdfonds. Eventueel uitgesproken schorsingen zijn van toepassing voor beide clubs.