Het traject voor (ex-)topsporters

Voor (ex-)topsporters wordt om de 4 jaar een versnelde cursus van initiator tot Trainer B georganiseerd. Hierdoor kunnen zij de diploma's Initiator, Instructeur B en Trainer B in een verkort proces behalen.

Hierbij heeft de deelnemer de keuze om:

  • de opleiding in versnelde vorm te volgen (Initiator-Instructeur B-Trainer B te behalen in 1 jaar)
  • de opleiding in vertraagde vorm te volgen (gespreid over meerdere jaren)

Terwijl de normale duur om de diploma's Initiator t.e.m. Trainer B te behalen 343u bedraagt, kan een ex-topsporter deze diploma's behalen in 198u. De opleiding Trainer A blijft identiek aan die van het normale traject.

  Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Totaal
(Ex-)Topsporter 58u 40u 50u 50u 198u
Trainer A 35u 129u 35u 100u 299u

Opmerking: Module 1 dient volledig via de Vlaamse Trainersschool gevolgd te worden. Het aanbod kunt u hier vinden. Dit kan zowel via lessen als via zelfstudie. Af en toe worden de algemene modules ook apart voor (ex-)topsporters sporttakoverschrijdend in dagonderwijs gegeven (zie formulier onderaan deze pagina).

Wanneer kom je in aanmerking als 'ex-topsporter'?

Een kandidaat voor dit traject moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Gedurende een periode van minimum 4 seizoenen een carrière hebben gehad op het hoogste niveau in een Belgische of buitenlandse competitie (N1 Heren, N1 Dames, eerste klasse buitenland)
  • Deelgenomen hebben aan nationale selecties bij jeugd en seniors
  • Minimum 18 jaar oud

Bijkomende voorwaarden:

Als (ex-)topsporter binnen verkort en versneld opleidingsstramien trainer B:

  • coaching van een landelijke ploeg, minimum U16, voorkeur U18
  • 2 opeenvolgende trainingsvoorbereidingen U16, voorkeur U18 aanleveren

In overleg met DSKO en federatie kunnen er individuele gevallen beoordeeld worden.

Hoe inschrijven?

Kandidaten kunnen zich eerst aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. De kandidaturen die goedgekeurd worden, zullen uitgenodigd worden op intakegesprek met de DSKO's. Op het intakegesprek legt de (ex-)topsporter een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) voor. Indien het intakegesprek positief beoordeeld wordt, zal de (ex-)topsporter kunnen inschrijven voor de cursus.

Het traject 'ex-topsporter' in detail:

  Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Totaal
Initiator 15u 6u 10u 10u 41u
Instructeur B 20,5u 10u 10u 10u 50,5u
Trainer B 22,5u 24u 30u 30u 106,5u
Trainer A 35u 129u 35u 100u 299u

Zodra de visietekst goedgekeurd wordt (begin juli), zal de planning opgemaakt worden. Bedoeling is dat we in het najaar 2018 initiator en instructeur B afwerken en in het voorjaar 2019 trainer B. De topsporters kunnen in 2019 (indien geslaagd) dan mee aansluiten via het normale traject in de trainer A.

Kandidatuur (ex-)topsporter traject

Gelieve onderstaand formulier zo compleet en correct mogelijk in te vullen aub.

Aantal jaren op hoogste niveau (N1 dames/heren of hoogste niveau buitenland) gespeeld

In nationale selecties gespeeld*

Hoogst behaalde VTS-diploma of gelijkstelling*

Ik wens te kandideren voor*