Basismodule 'Algemeen Gedeelte' voor (ex-)topsporters

De Vlaamse Trainersschool organiseert jaarlijks de basismodules 'Algemeen Gedeelte' Initiator tot Trainer A voor de doelgroep (ex-)topsporters

In het najaar 2017 organiseert de Vlaamse Trainersschool twee basismodules (algemeen gedeelte) speciaal voor de doelgroep van topsporters en ex-topsporters. Deze basismodules worden sporttakoverschrijdend en in dagonderwijs aangeboden in de lokalen van Sport Vlaanderen te Brussel en Willebroek.

De cursus start met het niveau Initiator op woensdag 11 oktober (Lessenrooster). Aansluitend volgt Instructeur B op 8 november (Lessenrooster). Trainer B volgt in het voorjaar 2018, Trainer A in het najaar 2018.

De kandidaten kunnen enkel op voordracht van en via Basketbal Vlaanderen inschrijven. Basketbal Vlaanderen dient de kandidatuurstelling te ondersteunen aan de hand van een document waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden:

Een kandidaat dient te voldoen aan onderstaande 3 voorwaarden:

  1. Geboren zijn in 1999 of vroeger.
  2. Gedurende een periode van minimum 4 seizoenen een carrière hebben gehad op het hoogste niveau in een Belgische of buitenlandse competitie (N1 heren, N1 dames, hoogste klasse buitenland).
  3. Deelgenomen hebben aan nationale selecties bij jeugd en/of seniors.

In overleg met DSKO en federatie kunnen er individuele gevallen beoordeeld worden.

Meer informatie via Guido.Steens@Sport.Vlaanderen