Provinciaal Comité Vlaams-Brabant

 

PV nr. 12 van 30/12/2017 


Leden bevraagd en hebben geantwoord per mail: Broeckx P. (voorzitter), Jacobs E. (penningmeester), Kovaleni S. (ondervoorzitter), Van Styvendael M(lid). Janssens P. (secretaris).
Verontschuldigd:   Niemand

 
Digitale meeting van 30/12/2017 conform art AD 56 f van het HHR.

Betreft de behandeling van het forfait voor wedstrijd VDBSE21AMH13 dd. 09/12/2017.
De leden hebben door middel van een email hun beslissing kenbaar gemaakt aan de voorzitter van het PC (is rechtsgeldig conform Art AD 55 E 1 b. en 56.f), en zijn unaniem akkoord om een forfait uit te spreken ten nadele van BBC Hoeilaart 2059 en dit wegens overtreding op HHR art 287.1 niet geldig aangesloten speler.
Reden:
Opstellen van STUKAITE Daniele °1993 zonder geldige aansluiting op datum wedstrijd (geldig vanaf 14/12/17) en publicatie speelgerechtigde buitenlandse spelers (geldig op 15/12/17)
Beslissing: 20 – 0   Art 274.

Wedstrijd VDBSE21AMH13 BC Grimbergen – BBC Hoeilaart


Waarvan akte,

Broeckx P. Voorzitter.