PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2017/2018 - NIEUWS 5 - PROJECT JEUGDKALENDER 2017-2018 / BEKER / AV CPS

Besten,


1) PROJECT JEUGDKALENDER  2017-2018


Gelieve het project in bijlage te bekijken en op volgende vragen te beantwoorden (één secretariaat antwoord per club  a.u.b.) :
a. Zijn al uw ploegen in het project opgenomen ?    JA   NEE

b. Zijn er algemene wijzigingen te brengen voor uw club? JA    NEE

c. Indien JA, welke algemene wijzigingen wil je brengen?

d. Zijn er andere wijzigingen te brengen voor uw club?   JA  NEE

e. Indien JA, welke andere wijzigingen wil je brengen?

GRAAG MIJ UW ANTWOORDEN PER E-MAIL VÓÓR MAANDAG 3 JULI OP TE STUREN  (als alles OK is, stuur mij uw feedback ook)
(NB : na 4 juli zal de kalender online op smart cliënt beschikbaar zijn om al jullie wedstrijd wijzigingen te regelen)


2) BEKER REGLEMENT


Graag verspreiden van het aangepast bekerreglement naar de secretarissen. 

Met vriendelijke groeten,

Paul Broeckx
VBL-voorzitter PC Vlaams-Brabant3) APVC CPS GEDEELTE


Ter attentie van alle clubbestuurders,

In bijlage de presentatie zoals jullie die gezien hebben op de APVC te Vilvoorde. Graag dit bericht verspreiden naar al jullie leden in de hoop dat dit een positieve invloed heeft in de aanwerving van scheidsrechters.
Met vriendelijke groet
Marc De Smedt
Secretaris Afgevaardigden Vlaams-Brabant
Lid Wetgevende Commissie VBL vzw

 Sportieve groeten,

Serge Kovaleni
Kalenderverantwoordelijke Vlaams-Brabant


<Bekerreglement Vlaams-Brabant 2017-2018 nieuw ontwerp.doc>
<Presentatie APVC dd. 17 mei 2017.pptx>
<PROJECT JEUGDKALENDER.xlsx>