Spelregels

Official Basketbal Rules & Interpretations 2017 (NL) download
Official Basketball Rules 2017 (ENG)  download
Official Basketball Rules 2017 - Interpretations (ENG) download
Official Basketball Rules 2017 - Summary of changes (ENG) download
Official Basketball Rules 2017 - samenvatting wijzigingen (NL) download
Officiële handleiding tafelofficials 2017 download
Spelregels Peanuts Peanuts
Spelregels jeugd 'Minibasketbal'  download
Official Wheelchair Basketball Rules 2014 download
3X3 Basketball tabel tekst

 

Modaliteiten stijgen & dalen

Nationale competitie link
Landelijke competitie  download
Provinciale competitie ANT LIM O-VL VL-B W-VL

 

Basketbal Vlaanderen-reglementen

Reglementering Beker van Vlaanderen 2017-2018 Heren Dames
Jeugd  
Reglement Speelveld, uitrusting & labeling download
Official Equipment Rules 2017 (FIBA) download
Art. 291 bis: dubbele aansluiting van jeugdspelers link
Leeftijdscategorieën 2017-2018 > UPDATE  link
Prombas-reglementen link

 

Infodocumenten voor clubs

Speelgerechtigde buitenlanders (update 16/02/2018) download
Spelerslijsten Dubbele aansluitingen (Art. 291 bis) link
Z-spelers 2017-2018 > UPDATE 11/01/2018 download
Jaarkalender 2017-2018  > UPDATE 12/6/2017 download
Speelschema Beker van Vlaanderen 2017-2018 > UPDATE 30/5/2017 download
Landelijke jeugdcompetitie 2017-2018 > UPDATE  Jongens Meisjes
Minibasketbal 2017-2018  download
Bijdragen per reeks 2017-2018  download
Inhoud verbandkist (CD 245) download
Tuchtreglement inzake dopingpraktijken door elitesporters en begeleiders download
Aansluiting van niet-Belgen als niet-professionele sportbeoefenaar  download

 

Handleidingen voor clubs

Handleiding Voorleggen van een 'Verdienstelijk Lid'  download
Handleiding Aanvragen van een VBL-trofee download
Handleiding Toevoegen van 'Koninklijke' aan de clubnaam download
Krantenartikels weergeven op uw website download
Handleiding Wedstrijdnummer vermelden op wedstrijdblad download
Handleiding Wedstrijdblad invullen bij Minibasketbal download
Handleidingen SportBeheer Online link
Handleidingen Give&Go link

 

 

Huishoudelijk Reglement

Deel Adminstratie > UPDATE 10/01/2018 download
Deel Competitie > UPDATE 10/01/2018 download
Deel Financiën  download
Juridisch Deel > UPDATE 10/01/2018 download
Deel Mutaties > UPDATE 10/01/2018 download
Tabel Van Tarieven en Boetes > UPDATE 24/01/2018 download
Tabel FD508 2016-2017 

download

Voorziene wijzigingen vanaf 01/07/2017 > UPDATE 03/08/2017 download
Overzicht wijzigingen in kleur 2017-2018 > UPDATE 10/01/2018 download

 

Verzekeringen

Vademecum

Presentatie ethias verzekeringen > UPDATE 28/4/2017 download
Een woordje uitleg: verzekeringen Basketbal Vlaanderen vzw download
Vragenlijst Bestuurdersaansprakelijkheid vzw download
Inschrijvingsformulier Reisverzekering download
Inschrijvingsformulier Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid download
Aangifteformulier download

Polissen

Polis nr. 45.054.954 voor de leden download
Een Hart voor Sport - Belangrijke uitbreiding van polis nr. 45.054.954 download
Polis nr. 45.060.247 voor de niet-leden: betreft sportpromotionele activiteiten download
Polis nr. 45.160.266 m.b.t. Bijzondere voorwaarden BA en Lichamelijke ongevallen Vrijwilligers download
Polis nr. 45.076.721 inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid (Algemene voorwaarden ook van toepassing) download
Ethias Algemene voorwaarden Burgerlijke Aanpsrakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen download

 

Formulieren voor spelers

Ontslagbrief naar club download
CD 217.c Medisch Getuigschrift 2017-2018 download
Aangifteformulier ongeval download

 

Formulieren voor clubs

Infofiche & stappenplan 'Aangifte doen van een ongeval' PDF
Handleiding 'Sportongeval doorgeven via Ethias Extranet' PDF
Handleiding 'Uploaden van bestanden aan een Ethias dossier' PDF
Ethias Extranet link
Administratie

Mutaties

Ontslagbrief voor mutatie

download

Adressenlijst met clubsecretariaten download

Oprichten nieuwe club

Checklist administratieve verplichtingen bij oprichting nieuwe club   PDF

Aansluitingsformulier Nieuwe Club

.docx PDF
Samenstelling Comité (enkel te gebruiken voor het oprichten van een nieuwe club!) .docx  

​Wijzigen clubbestuur

Formulier wijziging Secretariaat .docx PDF
Formulier wijziging Penningmeester .docx PDF
Formulier wijziging Ondervoorzitter .docx PDF
Formulier wijziging Voorzitter .docx PDF

Competitie / wedstrijden

Formulier dubbele aansluiting Art. 291 bis   PDF
Ontvangstenstaat Beker van Vlaanderen .xlsx  
Toewijzing recreatieve club CD 253 .doc  

Coaches & spelers

Aanvraag Stagevergunning (CD236) .docx PDF
Verklaring als amateursporter 2017-2018 (CD289) .docx PDF
Aanvraagformulier voor een vrijgave (MD 556) .docx PDF

Varia

Kostennota .xlsx  
Opdracht bestelling & aankopen .docx PDF

Fiscale en Sociale verplichtingen van de clubs

presentatie roadshows download

Omzendbrieven en regelgeving:

CI.RH.241 486.611 - 07.04.1998 - Amateursporters download
CI.RH.241 509.803 - 05.03.1999 - Vrijwilligers download
Add 7 - CI.RH.241 509.803 - 13.11.2009 - Vrijwilligers download
CI.RH.241 601.872 - 06.01.2010 - Vrijwilligers download
Fiscaal statuut sportbeoefenaar download

Overeenkomsten VBL-Overheid

Overeenkomst Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit ivm Scheidsrechters 08-11-2007 download
Overeenkomst Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ivm Scheidsrechters 21-06-2006 download
Overeenkomst Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit ivm Vrijwilligersvergoeding 14-09-2009 download

Case study en voorbeelddocumenten

Case study basketbalclub "Rap en Raak" download
Resultaat budget basketbalclub "Rap en Raak" download
Vrijwilligersnota download
Voorbeeldcontract spelers download
Voorbeeldcontract coaches download
Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst download
Voorbeeld organisatienota download
Voorbeeld resultatenrekening download

Vormingssessie vzw-rechtspersoon en bestuurdersaansprakelijkheid en de vrijwilligerswet

powerpoint presentatie download