FIBA Ethische code en Fair Play regels


Voorwoord

De FIBA gedrags- en Fair Play code voor basketbal omvat alle morele en ethische principes waar FIBA voor staat en waar ze in de toekomst zal blijven naar streven, ongeacht de invloed en drukkingsmiddelen die tegen haar gebruikt zouden worden. Basketbal Vlaanderen volgt en ondersteunt deze code volledig.

Wij verwachten dat al onze leden zich aan deze codes houden en er zo samen voor zorgen dat basketbal op een leuke, veilige en eerlijke manier gespeeld kan worden door iedereen.

Tien “Gouden” Regels

De volgende tien gouden regels dienen niet enkel als credo voor de leden van de wereldwijde basketbalfamilie maar hebben eveneens tot doel om het gevoel van samenhorigheid en samenwerking binnen deze familie te versterken.

I. Speel het spel eerlijk

Winst heeft geen waarde als de overwinning oneerlijk of oneervol bekomen is. Bedrog is gemakkelijk, maar het brengt geen voldoening. Het spel eerlijk spelen vraag moed en karakter. Het brengt eveneens meer voldoening. Fair Play heeft zijn waarde, zelf wanneer de wedstrijd verloren wordt. Door het spel eerlijk te spelen dwing je respect af, bedrog brengt daarentegen enkel schaamte. Onthoudt goed: het is maar een wedstrijd. Wedstrijden zijn zinloos als ze niet eerlijk gespeeld worden.

ii. Speel om te winnen maar aanvaard verlies met waardigheid

Winst is het doel van elke wedstrijd. Speel nooit met de intentie om te verliezen. Als je niet speelt om te winnen, bedrieg je de tegenstander, misleid je de toeschouwers, en hou je jezelf voor de gek. Geef nooit op tegen sterkere tegenstanders maar hou je ook niet in tegen zwakkeren. Het is een belediging voor de tegenstander als je niet altijd voluit speelt. Speel om te winnen, tot het laatste fluitsignaal. Onthoud wel dat dat niemand altijd wint. Soms win je, soms verlies je. Leer om waardig te verliezen. Zoek geen uitvluchten voor je nederlaag. De ware toedracht zal klaarblijkelijk zijn. Feliciteer de winnaar met gratie. Leg de schuld niet bij de scheidsrechter of anderen. Wees vastbesloten om het volgende keer beter te doen. Goede verliezers verdienen meer respect dan slechte winnaars.

iii. Houd je aan de regels van het spel

Elk spel heeft regels nodig om naar te spelen. Zonder regels, zou er chaos zijn. De regels van basketbal zijn simpel en gemakkelijk te leren. Zorg ervoor dat je ze kent, het zal je helpen het spel beter te verstaan. Een speler beter worden wanneer hij het spel beter verstaat. Het is even belangrijk om de geest van de regels te vatten. Ze zijn zo ontworpen om het spel leuk te maken om te spelen en leuk om naar te kijken. Door de regels te respecteren zal het spel prettiger worden.

iv. Respecteer tegenstanders, ploeggenoten, scheidsrechters, officials en toeschouwers

Fair Play betekent respect. Respect maakt deel uit van het spel. Zonder tegenstanders kan er geen wedstrijd zijn. Iedereen heeft dezelfde rechten, inclusief het recht om respect te krijgen. Ploeggenoten zijn collega’s. Vorm een team waarbinnen alle leden evenwaardig zijn. Scheidsrechters zijn daar om de discipline en de Fair Play te handhaven. Aanvaard hun beslissingen zonder tegenspraak en help hun om in staat te zijn de wedstrijd aangenamer te maken voor alle deelnemers. Officials maken eveneens deel uit van het spel moeten dienovereenkomstig gerespecteerd worden. Toeschouwers zorgen voor sfeer. Zij willen dat de wedstrijd eerlijk gespeeld wordt, maar ze moeten zich eveneens behoorlijk en respectvol gedragen.

v. Verdedig de belangen van basketbal

Basketbal is een van de voornaamste sporten ter wereld. Maar het heeft de hulp van iedereen nodig om die status te handhaven. Denk na in het belang van de sport boven je eigenbelang. Denk na over de gevolgen van jouw acties naar het imago van de sport toe. Spreek over de positieve eigenschappen van het spel. Moedig anderen aan om eerlijk en behoorlijk te kijken en te spelen. Help anderen om evenveel plezier te vinden in het spel als dat je er zelf in vindt. Wees een ambassadeur voor de sport.

vi. Eer diegenen die opkomen voor de goede reputatie van basketbal

De goede naam van basketbal blijft bestaan door de grote meerderheid van mensen die houdt van het spel en die eerlijk en oprecht zijn. Soms zijn er personen die iets buitengewoon doen en verdienen ze daarom ons respect. Zij dienen eervol behandeld te worden en hun voorbeeldig gedrag dient openbaar gemaakt te worden. Dit zal anderen ertoe aanzetten om hetzelfde te doen. Help om het basketbal te promoten en om de positieve daden te verspreiden.

vii. Weersta aan corruptie, verboden middelen, racisme, geweld, gokken en andere gevaren voor de sport

De grote populariteit van basketbal maakt haar soms kwetsbaar voor negatieve belangen van buitenstaanders. Wees waakzaam voor de verleiding tot het gebruik van verboden middelen. Verboden middelen hebben geen plaats in basketbal, noch in eender welke ander sport of in de maatschappij. Zeg NEEN tegen verboden middelen. Behandel alle spelers en alle anderen als gelijken, ongeacht hun religie, ras, geslacht of herkomst. Toon geen enkel tolerantie voor gokpraktijken die slaan op wedstrijden waar je zelf bij betrokken bent. Dit geeft een negatieve invloed op je mogelijkheden om te presteren en het creëert een schijn van belangenvermenging. Toon dat basketbal geen geweld wil, zelf niet van je eigen supporters. Basketbal is een sport en sport is vrede.

viii. Help anderen om corruptie te weerstaan

Je vangt misschien op dat ploeggenoten of anderen verleid worden om bedrog te plegen of om zich in te mengen bij andere ontoelaatbare praktijken. Zij hebben jouw hulp nodig. Twijfel niet om hun bij te staan. Geef hun de kracht om te weerstaan. Herinner hun aan hun verplichtingen naar ploeggenoten of naar de sport toe. Vorm een solidair blok, zoals een solide verdediging op het basketbalterrein.

ix. Geef diegenen aan die proberen onze sport in diskrediet brengen

Aarzel niet om op te komen tegen gelijk wie waarvan je zeker bent dat die anderen aanzet tot bedrog of die zich bezig houd met andere onaanvaardbare praktijken. Het is beter om hun gedrag aan de kaak te stellen en ze te laten verwijderen voordat ze schade kunnen aanrichten. Het meegaan met oneerlijke praktijken is op zichzelf een oneerlijke praktijk. Zeg niet alleen “neen”. Stel de misleide personen aan de kaak die proberen van onze sport te beschadigen voordat ze iemand anders kunnen overtuigen van “ja” te zeggen.

x. Gebruik basketbal om de wereld beter te maken

Basketbal heeft enorm veel kracht, die gebruikt kan worden om de wereld een betere plaats te maken waar iedereen kan in leven. Gebruik dit krachtig platform voor het promoten van vrede, gelijkheid, gezondheid en onderwijs voor iedereen. Maak het spel beter, breng het naar buiten en je helpt mee om van de wereld een betere plaats te maken.