De RvB van Basketbal Vlaanderen vzw stelt de plaats van Juridisch Coördinator vacant.

Functieomschrijving

De Juridisch Coördinator stuurt de rechterlijke raden van Basketbal Vlaanderen aan.  Hij stelt de leden, maximum 6 in aantal per rechterlijke raad op provinciaal niveau én een poule van rechters voor behandeling van dossiers op landelijk niveau aan de RvB van respectievelijk Basketbal Vlaanderen en PromBas voor.

Samen met de collegae staat de Juridisch Coördinator in voor de behandeling van klachten en uitsluitingen, al dan niet via minnelijke schikkingen, en de organisatie van de werking van de rechterlijke raden in toepassing van het HHReg van Basketbal Vlaanderen, respectievelijk PromBas. Hij/zij volgt de algemene vergaderingen van Basketbal Vlaanderen vzw, alwaar hij/zij de verkiezingen organiseert.

Competentieprofiel

De Juridisch Coördinator is bereid zijn/haar vrije tijd deels ter beschikking te stellen van de organisatie.  Hij/zij heeft communicatievaardigheden, werkt nauwgezet en kan oplossingsgericht denken.  Hij beschikt over organisatietalent, een PC en de nodige computervaardigheden.  Hij kan functioneren binnen de basketbalstructuren en samenwerken met zowel vrijwillige als professionele medewerkers, met clubs en leden, met andere departementen in de organisatie (scheidsrechters, competitie).  Hij/zij kan het team aansturen om te functioneren binnen de regels van het HHReg en de krijtlijnen van het beleidsplan van de organisatie.

Statuut

De Juridisch Coördinator is actief als vrijwilliger, hij/zij wordt enkel gecompenseerd in kosten via een genormeerde kostennota. In administratieve ondersteuning en opleiding wordt voorzien.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tegen 1 oktober e.k. via mail aan koen.umans@basketbal.vlaanderen en zullen ter advies doorgestuurd worden.  Nadien wordt de kandidaat ter benoeming voorgesteld aan de RvB van Basketbal Vlaanderen vzw en stichting PromBas.