Missie

Visie

De visienota, geschreven door de Raad van Bestuur op 12 maart 2012, kan je hier nalezen. 

Beleidsplan 2017-2020

Het beleidsplan 2017-2020 in verkorte vorm vind je hier.
Meer uitleg over de strategische doelstellingen vind je hier.  

Jaarboek

Het Basketbal Vlaanderen-jaarboek, met een overzicht van onze activiteiten gedurende het kalenderjaar vind je hier:
2013 | 2014 | 2015 | 2016

Statuten

De statuten van Basketbal Vlaanderen vind je hier

Huishoudelijk Reglement

Deel Adminstratie > UPDATE 07/06/2018 download
Deel Competitie > UPDATE 07/06/2018 download
Deel Financiën  download
Juridisch Deel > UPDATE 10/01/2018 download
Deel Mutaties > UPDATE 10/01/2018 download
Tabel Van Tarieven en Boetes > UPDATE 24/01/2018 download
Tabel FD508 2016-2017 

download

Voorziene wijzigingen vanaf 01/07/2017 > UPDATE 03/08/2017 download
Overzicht wijzigingen in kleur 2017-2018 > UPDATE 07/06/2018 download