Governance

De code 'goed bestuur in Vlaamse Sportfederaties' schetst een ideaalbeeld van goed bestuur en ontstond in gesprek mét de Vlaamse Sportfederaties. Deze code werd ontwikkeld om de implementatie van goed bestuur in Vlaamse sportfederaties te begeleiden. Ze steunt op drie grote pijlers: Transparantie, Democratie en Interne Verantwoording & Controle.

Lees hier de volledige 'Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties'

Hoe gaat de federatie om met een goed bestuur? 

Harde Indicatoren

Transparantie

 • Staan de statuten op onze website? 
 • Staan de interne reglementen op onze website? 
 • Staat het organigram op onze website? 
 • Staan de sportieve reglementen op onze website? 
 • Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
 • Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
 • Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
 • Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
 • Staat het beleidsplan op onze website?
 • Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?
 • Staat het meest recente jaarverslag op onze website?
 • Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website?
 • Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
 • Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website?
 • Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website?
 • Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?
 • Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website?
 • Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website?
 • Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen?
 • Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen?
 • Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website?
 • Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb?
 • Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld?
 • Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?
 • Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?
 • Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?
 • Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?
 • Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?