Meld fraude in de sport en matchfixing via sportfraude.be

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Het fenomeen van manipulatie van sportwedstrijden heeft de voorbije jaren jammer genoeg regelmatig in de belangstelling gestaan, en heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste bedreiging van de integriteit van de sport. Deze praktijk heeft zich geleidelijk aan over alle landen en sportdisciplines verspreid.

De manipulatie komt hoofdzakelijk voor in de vorm van corruptie, bedreigingen of geweld tegen spelers, trainers of officials om het resultaat van een wedstrijd te beïnvloeden en zo financieel voordeel te behalen. De georganiseerde misdaad is regelmatig betrokken bij deze praktijken.

Deze praktijk is niet alleen strafbaar, maar is ook nefast voor de sport in het algemeen omdat ze afbreuk doet aan de eerlijkheid, de integriteit en de fair play. Dit zijn immers essentiële waarden.

Om de integriteit van de sport te beschermen én dit fenomeen aan te pakken, heeft België een nationaal platform opgericht, waarin de federale overheid en de gemeenschappen, de onderzoeksdiensten, de kansspelregulator, de nationale loterij en de sportsector vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen we een brede, geïntegreerde aanpak uitwerken om deze praktijken op te sporen, te bestrijden, te bestraffen, maar ook te voorkomen door o.a. preventie en educatie.

Om de doorstroming van informatie naar de betrokken diensten te vergemakkelijken, zetten het nationaal platform en de verschillende betrokken partijen een meldpagina online waarop (vermeende) gevallen van manipulatie van een sportwedstrijd kunnen worden gemeld: www.sportfraude.be

Iedereen die feiten vaststelt die doen vermoeden dat een wedstrijd gemanipuleerd werd (of zal worden), kan dit via deze pagina melden. De anonimiteit wordt gewaarborgd.