Laat jongeren weten dat ze in jullie club GEESTIG GEZOND kunnen sporten!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Geestig gezond sporten wil sportclubs en de bredere samenleving informeren en oproepen bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Door sportclubs te ondersteunen en praktische handvatten aan te reiken streven ze naar een sportlandschap waar iedereen kan deelnemen ongeacht achtergrond of psychische bagage.

Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden hebben net als hun leeftijdsgenoten het recht te bewegen en plezier te maken binnen het bestaande sportaanbod. Het charter "Ook wij sporten geestig gezond" werd ontworpen om deze kwetsbare groep kansen te geven en hen zonder oordeel welkom te heten in de sportclub.

Door als sportclubs, federatie, organisatie of als individu het charter te onderschrijven doorbreek je mee de taboes rond personen met psychische problemen in onze samenleving.

Ontdek het charter
ONDERTEKEN HET CHARTER

Reeds een aantal basketbalclubs ondertekenden het charter en bouwden initiatieven uit.

  • Voorbeeld Willibies Antwerpen

BROCHURE VOOR CLUBS

Geestig gezond sporten pleit voor een warm onthaal in de sportclub, ook voor wie minder talent heeft of minder sterk in zijn schoenen staat. Hij of zij moet in de sportclub een veilige plek vinden waar je op je eigen tempo kan ontwikkelen. Aan de hand van een brochure worden concrete handvatten aangereikt voor clubbestuurders en trainers om een warme toegankelijke club te zijn. De voorbeelden zijn opgebouwd aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden, ze zijn herkenbaar en makkelijk toepasbaar.

MEER INFO: https://www.geestiggezondsporten.be/