Kanditaturen Provinciale Groep van Afgevaardigden

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Officiële mededelingen op

In toepassing van Artikel AD28 van het HHReg van VBL moeten nieuwe kandidaturen voor de Provinciale Groep van Afgevaardigden aangetekend verstuurd worden naar het Secretariaat-Generaal, ten vroegste 56 dagen en uiterlijk 28 dagen vóór de datum van de eerstvolgende Algemene Provinciale vergadering voor Clubs.

De kandidaturen worden steeds ingediend door de club waar de kandidaat bij aangesloten is.

De data van de Algemene Provinciale Vergaderingen voor Clubs in 2017 zijn te raadplegen deze link.