Is er een AED aanwezig in de sporthal?

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Antwerpen op

Jaarlijks overlijden 10.000 tot 15.000 Belgen ten gevolge van plots hartfalen. Bij plots hartfalen telt elke seconde. De overlevingskans neemt elke minuut af met bijna 10%. Het gebruik van een AED kan dus het verschil betekenen tussen leven en dood. Wanneer je een AED gebruikt, verhoog je de overlevingskansen van het slachtoffer van 5% tot 70%.

WAT IS EEN AED?

AED is de afkorting voor geAutomatiseerde Externe De brillator: een draagbaar medisch toestel dat wordt gebruikt om mensenlevens te redden. Een AED geeft een elektrische schok aan het hart in geval van plots hartfalen. Er bestaan verschillende toestellen, aangepast aan allerlei omgevingen.

HOE WERKT EEN AED?

Een AED-toestel is ontworpen zodat iedereen het gemakkelijk en probleemloos kan gebruiken. Wanneer je het toestel aanzet, volg je gewoon de instructies. Via stembegeleiding vraagt de AED je eerst de elektroden te plaatsen op de ontblote borst van het slachtoffer. Vervolgens stelt de AED een diagnose van het hartritme. Aangezien dit automatisch gebeurt, kan er nooit een verkeerde diagnose volgen. Na deze analyse beslist de AED of een schok noodzakelijk is of niet.

Wanneer een schok aangewezen is, zal de AED die toedienen of aan jou vragen om dat te doen. Na deze schok is het altijd nodig te reanimeren. Ook bij de hartmassage en beademing staan de meeste AED- toestellen je bij. Elke twee minuten zal de AED een nieuwe analyse uitvoeren om na te gaan of een bijkomende schok noodzakelijk is.

Meer informatie

www.cardioservice.eu/informatie/wat-doet-een-aed-met-je-hart