Dien de stavingsstukken voor de Give & Go van 2018 in!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Op maandag 17 september werden de beschikbare subsidiebedragen uitgestuurd naar de clubs die een Give & Go-dossier voor 2018 hebben ingevuld. Check dus zeker eens bij je secretaris! 

Vergeet niet om de stavingsstukken in te dienen, de deadline ligt op 20/12/2018. Deze mogen via mail doorgestuurd worden naar benoit.denoulet@basketbal.vlaanderen

Hier vind je de limitatieve lijst der aanbestedingen