Conceptnota 'Hervorming jeugdcompetitie' gepubliceerd

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

"Basketbal aanbieden voor alle leeftijden en niveaus" maakt integraal deel uit van onze missie. We willen dat jongeren meer wedstrijden op hun niveau kunnen spelen. Net dáárom is er nood aan een competitiehervorming bij de jeugd. De werkgroep Competitiehervorming heeft een uitgewerkt voorstel klaar, dat ter stemming voorligt op de Algemene Vergadering in november.

OPGELET: 

Dit document is een voorstel tot de hervorming van de jeugdcompetitie in Vlaanderen. Dit document mag dus niet beschouwd worden als definitief en kan – na de Algemene Vergadering – nog wijzigingen ondergaan.
 
Voorstel hervorming jeugdcompetitie download