Net zoals de voorbije jaren worden de finales van de Beker van Oost-Vlaanderen in mei gespeeld. Ook dit jaar is dit niet anders. Dit seizoen worden de finales gespeeld op 17-18-19 mei 2019. Dit in tegenstelling tot wat er op de jaarkalender vermeld staat. Immers, tijdens het oorspronkelijk geplande weekend worden nog enkele landelijke competitiewedstrijden gespeeld in het kader van de laatste speeldag van de reguliere competitie.

Elk jaar lanceert het Provinciaal Comite tevens een oproep naar onze Oost-Vlaamse clubs om zich kandidaat te stellen om deze finales in te richten. Net zoals vorig jaar, hebben we er dit seizoen opnieuw voor gekozen om de vernieuwde toekenningsprocedure te volgen. Er wordt immers een vast bedrag voorop gesteld, t.t.z. 4586 EUR (Hier wordt geen BTW meer aan toegevoegd). Aan de kandiderende clubs wordt nu gevraagd om een gemotiveerd dossier op te maken, welke dan door de leden van het PC met een objectief scoreformulier zal worden geëvalueerd op onze eerste vergadering in januari 2019. We willen ook benadrukken dat het voldoen aan het lastenboek een minimum vereiste is om een kandidatuur als ontvankelijk te beschouwen.

U kan de relevante documenten in bijlage terugvinden. Deze oproep zal tevens op onze website gepubliceerd worden. Deadline voor het doorsturen van uw kandidatuur: 31 december 2018. U zal bevestiging krijgen wanneer het dossier ontvangen werd. Volgende documenten dienen opgenomen te worden in het voorstel:

  • Ingevuld en ondertekend document kandidaatstelling: "Beker van Oost-Vlaanderen 2018-2019 Kandidaatstelling"
  • Gemotiveerd dossier waarbij minstens volgende onderwerpen worden behandeld:
  1. De locatie waar de finales zouden georganiseerd worden.
  2. Details over de praktische organisatie van het weekend.
  3. De accommodatie die gebruikt kan worden op de voorgestelde locatie.
  4. Eventuele nevenactiviteiten die zouden plaatsvinden.
  5. Eventuele bijkomende argumenten die de club wil aanbrengen bij de beoordeling van het voorstel.

Voor bijkomende vragen kan u altijd contact opnemen met Dhr. Wim Piqueur (wim.piqueur@basketbal.vlaanderen), verantwoordelijke voor de organisatie Beker Oost-Vlaanderen.