Update: statuut voor vrijetijds-of verenigingswerk in de sportsector

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Andere op

Update: statuut voor vrijetijds-of verenigingswerk in de sportsector

De federale regering werkt verder aan de uitwerking van een statuut rond vrijetijds- of verenigingswerk tegen 1 januari 2018. In het Zomerakkoord werd daarvoor reeds een eerste aanzet gegeven. Mat mogen we binnenkort verwachten?

De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in de non-profitsector tot een bepaald grensbedrag kunnen bijverdienen. Het gaat dan op jaarbasis om maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 1.000 euro volgens de laatste berichtgeving, en niet over €500/maand zoals eerder gecommuniceerd.

Naast een reeks taken van burgers aan burgers die toegelaten zijn onder dit statuut, zijn er ook 17 taken in het verenigingswerk gedefinieerd door de overheid. Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies:

  • Sportlessen
  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van o.a. sportverenigingen
  • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor o.a. sportverenigingen 
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's bij o.a. sportverenigingen

Organisaties die een beroep doen op vrijetijds- of verenigingswerkers, zullen hiervan via een app aangifte kunnen doen. De startdatum voor dit nieuwe statuut is volgens de laatste berichten nog steeds 1 januari 2018. 

--- 

Bron: www.dynamoproject.be/nieuws/vrijetijdswerk-een-stand-van-zaken