VTS Plus: Time Out tegen pesten

Woensdag 07 feb 2018 - 19u00

VTS Plus: Time Out tegen pesten

VTS-kwalificatie is niet vereist: Actief in jouw sport? Als begeleider in je sportclub, sporter, student LO, Aspirant-Initiator, Initiator, Instructeur B, Trainer B, Trainer A... Iedere sportbegeleider is welkom!

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend. Daarom keuren we elke vorm van pesten af en zetten we met de Time Out tegen Pesten campagne in op een pestvrije sportomgeving! www.topindesport.be

Tijdens de workshop 'Time out tegen pesten' gaan we na hoe je als trainer een pestvrije TOP-omgeving kan creëren en gaan we op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. We staan stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt. Verder gaan we na hoe de totaalwerking van de sportorganisatie pesten kan aanpakken. We gaan hiervoor dieper in op de volgende zes laagdrempelige acties:  bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie. Tenslotte gaan we concreet aan de slag met voorbeeldcases hoe je gepast kan reageren op een pestincident en hoe je op lange termijn het pesten kan doen stoppen.

Data en locaties

Klik op de data voor meer info en inschrijven.