Thema-avond "Investeren in eigen sportinfrastructuur"

Donderdag 23 mrt 2017 - 18u30

Thema-avond "Investeren in eigen sportinfrastructuur"

Zoek je meer informatie over alternatieve financieringmogelijkheden om eigen (sport)infrastructuur neer te zetten? Kom dan zeker naar de thema-avond "Investeren in eigen infrastructuur" op donderdag 23 maart in Boom!

Steeds meer sportclubs geven aan dat het niet eenvoudig is om als vzw een lening aan te gaan, bijvoorbeeld om eigen sportinfrastructuur te bouwen. Vaak botsen deze sportclubs aangezien de meeste banken dan nog een borgsteller vragen naast de club. Er bestaan subsidiekanalen die je op weg helpen met de financiering, maar deze zijn meestal niet toereikend waardoor de club nog steeds op zoek moet naar aanvullende middelen. Geen eenvoudig verhaal. En toch zijn er ook heel wat voorbeelden van sportclubs die er wel in geslaagd zijn om via diverse financieringsmethoden voldoende middelen te verzamelen om op eigen kracht (sport)infrastructuur neer te zetten.

Tijdens de thema-avond "Investeren in eigen infrastructuur" getuigen bestuurders van verschillende sportclubs over hun aanpak en kan je met andere sportclubbestuurders van gedachten wisselen.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • 18u30: Onthaal met broodjes
  • 19u00: Verwelkoming
  • 19u05: Toelichting cases met diverse financieringsmethodieken: Sascha Van Itterbeeck (TC Borgerweert), Philippe de Negri (Brugse Zeil- en Yachtclub), Luc Feremans (Cleydael Golf), Yves Champagne (Aspen Ski) en Boudewijn Muts (Braxgata Hockey).
  • 21u00: Pauze
  • 21u15: Groepsgesprekken over de aanpak bij de cases
  • 22u00: Einde

Meer info & inschrijven