De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub (Limburg)

Vrijdag 02 feb 2018 - 19u00

De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub (Limburg)

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR”). Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Tijdens deze bijscholing verneem je welke impact deze nieuwe wetgeving heeft op je sportclub. Geen gegoochel met onverstaanbare technische termen, maar wel concrete informatie, een stappenplan en tools op maat van je sportclub.

Voor deze sessie slaan het Dynamo Project en Scwitch de handen in elkaar om je sportclub met een minimum aan extra administratie in regel te stellen met de nieuwe privacywetgeving.

STANDAARDTARIEF
Sportclubbestuurder erkende federatie: 12.50 €
Medewerker erkende federatie: 12.50 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 30.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 30.00 €
Ambtenaar: 20.00 €
Onderwijs: 20.00 €
Andere: 30.00 €